X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Francja potępiona przez Radę Europy za brak zakazu dawania dzieciom klapsów

Artykuł wprowadzono: 4 marca 2015

Rada Europy podjęła decyzję o skarceniu Francji za brak w prawie francuskim « wystarczająco klarownego zakazu wymierzania kar cielesnych ».
Według tej instytucji Francja łamie artykuł 17. Europejskiej Karty Społecznej, której jest sygnatariuszem, a która stanowi, że należy « chronić dzieci i młodzież przed zaniedbaniem, przemocą i wyzyskiem ».Decyzja Rady Europy jest odpowiedzią na reklamację złożoną przeciwko Francji przez brytyjską organizację pozarządową Approach, zajmującą się ochroną dzieci.
Approach zarzuciła brak w prawie francuskim jasnego zakazu wymierzania kar cielesnych jak klapsy i uderzenie w twarz.

Na tym etapie, Francja nie poniesie kary, jednak swoją decyzją, Rada Europy oczekuje, że dostosuje ona swoje prawo do wymagań. W przeciwnym wypadku, narazi się na ryzyko skazania przez Europejski Trybunał Praw człowieka.

We Francji, stowarzyszenia i pediatrzy walczą o zapis zakazujący stosowania m.in. klapsów i wymierzania policzków w Kodeksie cywilnym. Ich zdaniem, takie kary są nieskuteczne, uczą dzieci stosowania przemocy i powodują u nich agresję. Badania wykazały, że istnieje korelacja pomiędzy biciem dzieci a ich agresją w wieku dorosłym. Ponadto kary cielesne są nieetyczne. Zalecane są inne sposoby wychowywania dzieci, najlepiej tłumacząc, że źle postąpiły i że powinny być posłuszne. Policzkowanie dziecka jest dla niego upokarzające i jednocześnie podważa autorytet rodzica.

Tymczasem większość Francuzów przyznaje, że w dzieciństwie stosowano wobec nich kary cielesne i że sami postępują podobnie. Aż 80% jest przeciwna takiemu zakazowi.
Sceptycy natomiast obawiają się, że ustanowienie prawa zakazującego rodzicom tej formy karcenia może podważyć ich autorytet i spowodować bezradność wobec nieposłusznego dziecka.

Rada Europy od lat wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Do tej pory zaledwie 27 z 47 państw wprowadziło stosowne przepisy.

Dotychczas ustawodawcy francuscy odmawiali wprowadzania zmian w prawie, ograniczając je tylko do zakazu stosowania przemocy w szkole i środowisku więziennym.
Zapewne wierząc w skuteczność uświadamiania rodzicom skutków stosowania przemocy w edukacji dzieci.

KZKreka main
Najpopularniejsze

Zobacz także