X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Francja i Niemcy proponują 500 miliardów euro na odbudowę gospodarki europejskiej

Artykuł wprowadzono: 18 maja 2020

Angela Merkel i Emmanuel Macron podczas wspólnej konferencji prasowej ujawnili szczegóły nowej „inicjatywy” którą podejmą oba kraje dotyczącej zdrowia publicznego, ożywienia gospodarczego czy też transformacji ekologicznej UE.

500 miliardów na fundusz pomocowy  

Aby wesprzeć trwałe ożywienie gospodarcze w krajach UE, Francja i Niemcy chcą utworzenia funduszu o wartości 500 miliardów euro, dla krajów i regionów najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusa. Komisja Europejska zaciągnęłaby kredyty na rynkach w imieniu UE i zgodnie z Traktatem Europejskim oraz prawami parlamentów narodowych. Spłata zadłużenia nie obciążałaby jednak beneficjentów tej pomocy, ale kraje członkowskie. 

Wsparcie transformacji ekologicznej

Emmanuel Macron i Angela Merkel potwierdzili, że Zielony Ład jest jak najbardziej aktualną strategią dla Europy, która powinna jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2. Ożywieniu gospodarczemu Europy muszą towarzyszyć zobowiązania w kwestii klimatu i środowiska. Dlatego szefowie tych dwóch państw opowiadają się oni za ustaleniem minimalnej ceny dwutlenku węgla w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji w UE (ETS). Oba kraje chcą także opracowania tzw. mapy drogowej dla poszczególnych sektorów, aby umożliwić ożywienie gospodarki przyjazne środowisku. Opowiadają się także za rozwojem sieci 5G i uczciwymi regulacjami dla platform cyfrowych w Unii.

Zdrowie publiczne 

Oba kraje chcą, aby Europa była lepiej przygotowana i posiadała własny arsenał do obrony przed chorobami. W tym celu proponują zwiększyć możliwości w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie szczepionek i leków, gromadzić strategiczne rezerwy masek ochronnych i testów oraz rozwijać zdolności produkcyjne środków ochrony na terytorium UE. 

Aby zagwarantować wszystkim krajom równy dostęp do szczepionek, Paryż i Berlin chcą koordynacji polityk europejskich w zakresie zamówień publicznych na przyszłe szczepionki i leki. Ponadto planują powołanie organizmu odpowiedzialnego za zapobieganie i przeciwdziałanie chorobom oraz za opracowywanie planów reagowania w obliczu przyszłych epidemii.

Emmanuel Macron i Angela Merkel będą musieli teraz przekonać do swojego planu pozostałe kraje członkowskie, w tym Holandię i kraje skandynawskie, od początku przeciwne zaciąganiu wspólnego długu.

Jednak, jak zaznaczył prezydent Francji podczas konferencji, najważniejszej jest, że doszło do porozumienia na linii Francja-Niemcy, co będzie bazą do negocjacji z pozostałymi krajami.  
Najpopularniejsze

Zobacz także