X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

FNP i Francuska Akademia Nauk zapowiadają dalsze przyznawanie Nagrody im. M. Skłodowskiej-Curie i P. Curie

FNP i Francuska Akademia Nauk zapowiadają dalsze przyznawanie Nagrody im. M. Skłodowskiej-Curie i P. Curie

Artykuł wprowadzono: 8 września 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wraz z Francuską Akademią Nauk podjęły decyzję o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Finansowego wsparcia inicjatywie udzieli Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2019 r. w celu promowania polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagrodę może otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Francji. Pierwszy konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

We wtorek 7 września br. w Paryżu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podpisały porozumienie o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Obie strony powołają polsko-francuską Kapitułę, odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konkursu i będą dokonywać wyboru laureatów (w oparciu o rekomendacje Kapituły) – poinformowała w prasowym komunikacie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

W Paryżu FNP podpisała także porozumienie z Fundacją im. Zygmunta Zaleskiego, która od 30 lat wspiera rozwój polskiej kultury zarówno w Polsce, jak i we Francji. W ramach umowy Fundacja Zaleskiego wspólnie z FNP będzie finansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową i przekaże na ten cel środki w wysokości 45 tys. euro.

„Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z tak znakomitymi partnerami. Na polu polsko-francuskiej współpracy naukowej mamy już wiele osiągnięć i warto nagradzać te najważniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki Nagrodzie przyczynimy się do dalszego rozwoju i zacieśnienia tej współpracy” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cytowany w prasowym komunikacie.

“Tworząc Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, Francuska Akademia Nauk i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspierają wspólne starania naszych dwóch krajów na rzecz promowania wysokiej jakości badań naukowych na arenie europejskiej” – mówi dr Francis-André Wollmann, wiceprezydent i sekretarz zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk, cytowany w komunikacie.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa jest przyznawana co dwa lata. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji. Rozpatrywane są także autonominacje. Nagroda jest skierowana do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Nabór wniosków do drugiej edycji konkursu zostanie ogłoszony jesienią br. (PAP)
Najpopularniejsze

Zobacz także