X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej – „Polacy w Paryżu”

Kiedy:
Początek: 10-09-2022, godzina 09:30
Koniec: 10-09-2022, godzina 18:30

Gdzie:
Seminarium Polskie w Paryżu
11 rue Jules Guesde
Issy - Les- Moulineaux

Cena biletu:
Wstęp wolny

Wyświetlono: 289 razy

KOMITET HONOROWY
(w porządku alfabetycznym)

prof. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. Adam Dobroński, Uniwersytet w Białymstoku
ks. dr Krystian Gawron, Polskie Seminarium w Paryżu
dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
prof. Zbigniew Judycki, Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie
prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Krzysztof Klimczak, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji
gen. Michał Otrębski, Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach
prof. Janusz Pezda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Regina Renz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wojciech Siudmak, artysta malarz (Francja)
dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr Jan Znajdek, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
prof. Henryk Żaliński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dyr. Wiesław Żółtowski MBA, kanclerz Buisness Centre Club w Chicago

ORGANIZATORZY
Seminarium Polskie w Paryżu
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie
Stowarzyszenie „Podaruj dzieciom marzenia” w Paryżu
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Zakład Biografistyki Polonijnej PUNO w Londynie
Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Polonii w Warszawie
Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie APAJTE (Paryż)

PATRONAT MEDIALNY
Kwartalnik naukowy „Niepodległość i Pamięć” (Warszawa)
Kwartalnik „Res Cresoviana” (Lublin)
pepe.tv.eu

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Koncert jazzowy Karola Dobrowolskiego

PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE SYMPOZJUM
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Ego-Grafia lub życie polskiej emigrantki
Polacy w Paryżu (materiały sympozjalne)
Ceny promocyjne dla uczestników sympozjum

Bezpośrednia transmisja internetowa: pepe. tv. eu

PROGRAM SYMPOZJUM

Przewodniczący sympozjum : red. Krzysztof Tadeusz Walendzik

9.30-9.45 P o w i t a n i e u c z e s t n i k ó w

9.45-10.00 dr Ewa Bobrowska
Wielka dama malarstwa Mela Muter (1876-1967)
10.00-10.15 prof. dr hab. Jerzy Mazurek
Tropem księżycowego jelenia. Rzecz o Marianie Ośniałowskim
10.15-10.30 mgr Alicja Zawadzka
Florian Trawiński – Polak, który uratował Luwr
10.30-10.45 dr Krzysztof Klimczak, dr Piotr Konopka
Polscy lekarze w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku
10.45-11.00 prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy
Uwodząca mistyka Wschodu. Były zmartwychwstaniec ks. Hipolit Terlecki i jego paryskie dzieło „Societe Chretienne Orientale”.
11.00-11.15 mgr Marek Jesionkowski
Klaudiusz Łazowski-zapomniany bohater Rewolucji Francuskiej

11.15-12.00 D y s k u s j a

12.00-14.00 P r z e r w a o b i a d o w a

14.00-14.15 prof. dr hab. Jacek Knopek
Jan Dybowski, profesor botaniki i ogrodnictwa
14.15-14.30 dr Marek Prokop
Tomasz z Krakowa w XIV-wiecznym Paryżu
14.30-14.45 ks. dr Wojciech Kućko
Ksiądz Jan Więckowski – kapelan Błękitnej Armii
14.-45-15.00 dr Marzena Liwosz- Michałowska
Pomiędzy filozofią C.K. Norwida a dniem dzisiejszym
15.00-15.15 red. Piotr Witt
Słowo o Macieju Morawskim
15.15-15.30 mgr Krzysztof Tadeusz Walendzik
Andre Citroēn – syn warszawianki i Francuza

15.15-15.45 D y s k u s j a

WYSTĄPIENIA GOŚCI

15.45-16.00 Wojciech Siudmak
„Światowy Projekt Pokoju i Nagroda Pokoju” jako narzędzia w obronie pamięci historycznej Wielunia i Polski
16.00-16.15 Maugerite-Christine Świrczewska
O życiu polskiej emigrantki i nie tylko

16.15-17.00 Koncert jazzowy w wykonaniu Karola Dobrowolskiego
17.00 Koktajl

MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJA BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie 1996
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 1997
Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie 1998
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu 1999
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2000
Kwatera Główna NATO w Mons pod Brukselą 2001
Papieski Uniwersytet Urbanianum w Rzymie 2002
Ośrodek Wypoczynkowy w Stella Plage we Francji 2004
Dom Turysty PTTK w Zakopanem 2005
Akademia Świętokrzyska w Kielcach 2007
Muzeum Niepodległości w Warszawie 2014
Ośrodek Szkoleniowy SGGW w Kościelisku 2014
Zamek Lubelski i Filharmonia Lubelska w Lublinie 2015
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 2016
Gościniec Rycerski w Paprotkach k. Giżycka 2016
Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie 2017
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 2017
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 2018
Siemianowickie Centrum Kultury 2018
Urząd Miasta Krakowa 2019
Muzeum Niepodległości w Warszawie 2020
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2021
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu 2022
Seminarium Polskie w Paryżu 2022