X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Emmanuel Macron poparł prawie wszystkie postulaty Konwencji obywatelskiej na rzecz klimatu… z wyjątkiem trzech

Emmanuel Macron poparł prawie wszystkie postulaty Konwencji obywatelskiej na rzecz klimatu… z wyjątkiem trzech

Artykuł wprowadzono: 29 czerwca 2020

Prezydent Francji poprze większość z 149 postulatów dotyczących ochrony środowiska opracowanych przez Konwencję obywatelską, z wyjątkiem m.in. kontrowersyjnej propozycji ograniczenia prędkości na autostradach. Kontrproduktywne jest też, jego zdaniem, wprowadzenie podatku od dywidend.

W ubiegłym tygodniu Konwencja obywatelska na rzecz klimatu zaprezentowała listę 149 propozycji mających na celu m.in. redukcję emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.  

Postulaty te zostały przedstawione rządowi. Wśród najważniejszych z nich znalazło się ograniczenie prędkości ze 130 do 110 km/h na francuskich autostradach, co miałoby przyczynić się do zredukowania emisji CO2 o 22 proc. na 100 km odcinku. Wśród pozostałych postulatów znalazła się modyfikacja konstytucji i wpisanie do niej obowiązku ochrony bioróżnorodności i środowiska oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Propozycje konwencji dotyczą również mieszkalnictwa, żywności, konsumpcji, produkcji i transportu.  

Dzisiaj prezydent Emmanuel Macron spotkał się z członkami konwencji w Pałacu Elizejskim i odniósł się do ich postulatów. Oznajmił, że zamierza przedstawić rządowi wszystkie jej propozycje, z wyjątkiem trzech.

Decyzje dotyczące części z 149 propozycji zapadną pod koniec lipca, część zostanie wpisana do planu odbudowy gospodarczej, która trafi do parlamentu we wrześniu, pozostałe ujęte będą w projekcie specjalnej ustawy, która będzie zaprezentowana pod koniec tego lata.

Natomiast propozycje, których wprowadzenie zależy od samorządów lokalnych, będą dyskutowane z przedstawicielami stowarzyszeń i lokalnymi władzami.

Emmanuel Macron zapewnił, że jest gotowy przeprowadzić referenda w 2021 roku dotyczące niektórych postulatów konwencji, w tym m.in. zmiany artykułu 1 konstytucji, w celu zawarcia w nim zapisów dotyczących bioróżnorodności, ochrony środowiska czy walki z ociepleniem klimatu.

Prezydent zapowiedział uruchomienie dodatkowych 15 miliardów euro w ciągu dwóch lat na transformację ekologiczną gospodarki i obiecał utworzenie funduszu transformacji ekologicznej w ramach planu odbudowy gospodarki. Środki z funduszu posłużą m.in. na rozwój czystych środków transportu, renowację budynków mieszkalnych i „wynalezienie przemysłu jutra”.

Trzy propozycje Konwencji obywatelskiej na rzecz klimatu nie spotykały się z aprobatą prezydenta. Głowa państwa uznała, że „transformacja ekologiczna nie może obywać się kosztem odizolowanych regionów”, dlatego jego zdaniem debata nad ograniczeniem prędkości na autostradach ze 130 do 110 km/h powinna zostać przełożona.

Emmanuel Macron jest również przeciwny wprowadzeniu 4-procentowego podatku od dywidend, gdyż, jego zdaniem, miałoby to niekorzystny wpływ na przyciąganie inwestycji.

Trzeci sprzeciw dotyczy zmiany preambuły konstytucji: „Proponowany zapis, grozi umieszczeniem ochrony środowiska ponad swobodami publicznymi i ponad naszymi zasadami demokratycznymi” -wyjaśnił prezydent.

Ponadto propozycja ustanowienia przestępstwa „ekobójstwa”, zdaniem Macrona, leży w gestii prawa międzynarodowego. Zobowiązał się on jednak poprzeć ten postulat w wielostronnych debatach i wpisać go do prawa francuskiego.


Najpopularniejsze

Zobacz także