X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Druga tura wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

Druga tura wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

Artykuł wprowadzono: 13 maja 2015

Jak przystąpić do głosowania? Jak wpisać się do spisu wyborców? Informacje na temat udziału w II turze wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r. i warunkach głosowania we Francji. Uwaga: zgłoszenia do spisu wyborców najpóźniej do 21 maja na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

Osoby, które zapisały się do spisu wyborców przed pierwszą turą wyborów prezydenckich
pozostają w spisie na drugą turę wyborów.

Osoby niezapisane do spisu wyborców przed pierwszą turą mogą dopisać się do niego przed drugą turą –
najpóźniej do 21 maja, jeśli chcą zagłosować osobiście, i do 14 maja, jeśli chcą zagłosować korespondencyjnie.

Wpisu do spisu wyborców można dokonać na stronie www.ewybory.msz.gov.pl

Zmiana sposobu głosowania (osobiście / korespondencyjnie) ani komisji pomiędzy pierwszą a drugą turą
nie jest możliwa.

GŁOSOWANIE OSOBISTE W LOKALACH WYBORCZYCH

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich będzie się odbywało w niedzielę 24 maja 2015 r. w godzinach od 07:00 do 21:00 .

>> UWAGA! Prosimy o zapamiętanie numeru i adresu komisji wyborczej, do której są Państwo zapisani.

W okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu będzie można oddać głos w następujących miejscach:

w Paryżu – w obwodowych komisjach wyborczych:
► nr 44 mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu (komisja z dostępem dla osób niepełnosprawnych); 57 rue Saint-Dominique, 75007 Paris;

► nr 45 mieszczącej się w siedzibie Ambasady RP w Paryżu; 57 rue Saint-Dominique, 75007 Paris;

► nr 46 mieszczącej się w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu; 86 rue de la Faisanderie, 75116 Paris;

w Aulnay-sous-Bois ̶ w obwodowej komisji wyborczej nr 47; Ecole Anatole France; 43/45 rue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois;
w Lille – w obwodowej komisji wyborczej nr 48; La Halle aux Sucres, 1 rue de l’Entrepôt, 59000 Lille;
w Strasburgu – w obwodowej komisji wyborczej nr 49 mieszczącej się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy, 2 rue Geiler, 67000 Strasbourg.

Wyborcy zamierzający głosować w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Lyonie (http://www.lyon.msz.gov.pl/) – w obwodowych komisjach wyborczych w Lyonie i w Tuluzie – powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez Konsulat Generalny RP w Lyonie.

Warunkiem udziału w głosowaniu w drugiej turze wyborów Prezydenta RP jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, oraz wcześniejsze (nie później niż do 21 maja 2015 r.) wpisanie się do spisu wyborców.

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

Nazwisko i imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania za granicą
Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
Adres zameldowania w Polsce
Dane kontaktowe (telefon, mail)
Zgłoszenia do spisu wyborców w wymienionych obwodowych komisjach wyborczych można dokonać:

► internetowo, na stronie https://ewybory.msz.gov.pl oraz

► ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub mailowo:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: 01 43 17 34 99 / 01 43 17 34 33 / 01 43 17 34 22
fax: 01 43 17 34 34
e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Termin zgłoszenia do spisu wyborców do głosowania osobistego w drugiej turze wyborów Prezydenta RP upływa 21 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego musi być zgłoszony nie później niż do 14 maja 2015 r.

Zgłoszenia do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego można dokonać:

► internetowo, na stronie https://ewybory.msz.gov.pl oraz

► ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub mailowo:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
3. rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel.: 01 43 17 34 99 / 01 43 17 34 33 / 01 43 17 34 22
fax: 01 43 17 34 34
e-mail: paryz.wybory@msz.gov.pl

Zgłoszenie do spisu wyborców powinno zawierać:

Nazwisko i imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Adres zamieszkania za granicą
Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
Miejsce i datę wydania paszportu lub dowodu osobistego
Adres zameldowania w Polsce
Dane kontaktowe (telefon, mail)
Dokładny adres pocztowy we Francji, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.
Odesłanie pakietu wyborczego do Wydziału Konsularnego odbywa się na koszt wyborcy.

Więcej informacji na temat wyborów Prezydenta RP można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

Źródło: Ambasada RP w Paryżu


Najpopularniejsze

Zobacz także