X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Dofinansowanie wynagrodzeń postojowych. Rząd zwiększy kontrole, w celu wykrycia nadużyć

Dofinansowanie wynagrodzeń postojowych. Rząd zwiększy kontrole, w celu wykrycia nadużyć

Artykuł wprowadzono: 14 maja 2020

Rząd zwiększy kontrole wniosków o przyznanie dopłat za przestój lub skrócony czas pracy pracowników, aby wykryć nieprawidłowości oraz oszustwa.

Minister pracy Muriel Pénicaud ogłosiła w komunikacie, że najczęstszymi oszustwami rejestrowanymi przez administrację jest zlecanie pracownikowi podejmowania telepracy mimo zgłoszenia przestoju w firmie lub też świadome zawyżanie rzeczywiście wypłaconych kwot wynagrodzeń w celu uzyskania większego zwrotu środków. 

Ministerstwo wystosowało instrukcje do regionalnych dyrekcji przedsiębiorstw Direccte, aby przedstawić cele i plany kontroli, które będą przeprowadzać na podległych im terytoriach oraz poinstruować o narzędziach prawnych, którymi dysponują. Zadaniem Direccte będzie rozróżnienie przedsiębiorstw, które po prostu popełniły błąd, zwracając się o zwrot kosztów wynagrodzeń postojowych, od tych, które próbują wykorzystać zaistniałą sytuację, oszukując. 

W pierwszym przypadku, wymagane jest nawiązanie dialogu z przedsiębiorstwem w celu polubownego uregulowania nieprawidłowości, zaś sytuacja finansowa spółki zostanie wzięta pod uwagę przy analizowaniu warunków zwrotu kosztów dopłat do wynagrodzeń postojowych. W przypadkach, gdzie wystąpił element umyślnego oszustwa, mogą zostać zastosowane sankcje prawne – do 2 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 30 tysięcy euro – i administracyjne – wykluczenie z dostępu do jakiejkolwiek pomocy społecznej do 5 lat i konieczność zwrotu tych, z których skorzystano. 

Od marca ponad milion firm złożyło wniosek o objęcie swoich pracowników warunkami całkowitego lub częściowego przestoju w zatrudniających ich przedsiębiorstwach. Łącznie dotyczy to aż 12,4 miliona zatrudnionych. Wnioski o odszkodowanie zostały złożone za marzec dla 48% pracowników. Dane te jednak są tylko tymczasowe, jako że firmy mają rok na złożenie wniosku o faktycznie przepracowane godziny.
Najpopularniejsze

Zobacz także