X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Dodatkowy specjalny lot z Paryża do Warszawy #LotDoDomu

Dodatkowy specjalny lot z Paryża do Warszawy #LotDoDomu

Artykuł wprowadzono: 20 marca 2020

Polscy obywatele przebywający obecnie we Francji będą mogli wrócić do kraju specjalnie do tego celu przeznaczonymi połączeniami obsługiwanymi przez PLL LOT. Jeden dodatkowy lot czarterowy odbędzie się w przyszłą niedzielę 22 marca z paryskiego lotniska CDG.

Lot z Paryża

  1. lot LO8718: 22 marca CDG-WAW godzina 11.45

Cena biletu wynosi 109 euro (z bagażem podręcznym o wadze do 8 kg i bagażem rejestrowanym ważącym do 23 kg).

Odprawa na rejsy czarterowe będzie możliwa wyłącznie na lotnisku, nie ma możliwości dokonania odprawy online.

Kontrole paszportowe będą przeprowadzane przy odprawie i przy wchodzeniu na pokład samolotu.

Rezerwacja: https://www.lotdodomu.pl/


1. Loty specjalne dostępne są tylko dla następującej kategorii pasażerów;

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
Najpopularniejsze

Zobacz także