X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Dodatkowe specjalne loty z Francji do Warszawy #LotDoDomu

Dodatkowe specjalne loty z Francji do Warszawy #LotDoDomu

Artykuł wprowadzono: 24 marca 2020

Polscy obywatele przebywający obecnie we Francji będą mogli wrócić do kraju specjalnie do tego celu przeznaczonymi połączeniami obsługiwanymi przez PLL LOT.

Dodatkowe loty czarterowe odbędą się w przyszłą środę 25 marca, piątek 27 marca, w niedzielę 29 marca, we wtorek 31 marca, w czwartek 2 kwietnia i w sobotę 4 kwietnia z paryskiego lotniska CDG i także w sobotę 28 marca i w piątek 3 kwietnia z Nicei.

Loty z Paryża

  1. lot LO8720: 25 marca CDG-WAW godzina 15.35
  2. lot LO8720: 27 marca CDG-WAW godzina 15.35 (sprzedaż zakończona)
  3. lot LO8720: 29 marca CDG-WAW godzina 15.35 (sprzedaż zakończona)
  4. lot LO8720: 31 marca CDG-WAW godzina 15.35 (sprzedaż zakończona)
  5. lot LO8720: 2 kwietnia CDG-WAW godzina 15.35 (sprzedaż zakończona)
  6. lot LO8720: 4 kwietnia CDG-WAW godzina 15.35 (sprzedaż zakończona)

Loty z Nicei

  1. lot LO8744: 28 marca NCE-WAW godzina 15.20
  2. lot LO8744: 3 kwietnia NCE-WAW godzina 15.20

Cena biletu wynosi 109 euro z Paryża i 99 z Nicei  (z bagażem podręcznym o wadze do 8 kg i bagażem rejestrowanym ważącym do 23 kg).

Odprawa na rejsy czarterowe będzie możliwa wyłącznie na lotnisku, nie ma możliwości dokonania odprawy online.

Rezerwacja: https://www.lotdodomu.pl/


1. Loty specjalne dostępne są tylko dla następującej kategorii pasażerów;

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
Najpopularniejsze

Zobacz także