X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Do kogo trafi pomoc solidarnościowa w wysokości 150 euro?

Do kogo trafi pomoc solidarnościowa w wysokości 150 euro?

Artykuł wprowadzono: 24 listopada 2020

Obiecana przez Emmanuela Macrona pomoc finansowa dla osób uboższych w wysokości 150 euro zostanie wypłacana począwszy od przyszłego piątku.

Podczas ostatniego wywiadu telewizyjnego, 14 października Emmanuel Macron zapowiedział pomoc finansową dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji z powodu drugiej fali epidemii koronawirusa. Pomoc taka wypłacona była po raz pierwszy w kwietniu tego roku.

Kwota w wysokości 150 euro przysługiwać będzie beneficjentom zapomogi socjalnej RSA oraz niektórych świadczeń wypłacanych przez Pôle Emploi (specyficzny dodatek solidarnościowy (ASS), dodatek z tytułu powrotu do pracy, zasiłek przedemerytalny dla bezrobotnych (AER)). Otrzymają oni ponadto 100 euro na każde dziecko.

Osoby, które nie pobierają RSA ani ASS, a wyłącznie dodatek mieszkaniowy (APL) otrzymają tylko 100 euro na każde dziecko.

Kwota w wysokości 150 euro trafi również do młodych w wieku do 25. roku życia (praktykanci, pracujący studenci, osoby niebędące studentami), którym przysługuje APL.

Tę samą kwotę Regionalne Centrum Pomocy Uniwersyteckiej i Szkolnej (CROUS) wypłaci stypendystom. 

Obiecana pomoc finansowa będzie wypłacona automatycznie przez CAF, MSA i Pôle Emploi od tego piątku, 27 listopada. Natomiast do stypendystów trafi ona na początku grudnia, wraz z wpłatą należnego im stypendium.
Najpopularniejsze

Zobacz także