X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Delegowanie przez polskie firmy swoich pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej do Francji

Artykuł wprowadzono: 2 marca 2020

Coraz częściej ze względu na brak rąk do pracy wśród Polaków polscy pracodawcy zatrudniają pracowników m.in. z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, itd. Po zdobyciu wszelkich pozwoleń, wiz, itp. od władz w Polsce, pracownicy spoza Unii bez problemu tam pracują.

Niemniej jednak sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, kiedy owe firmy mają okazję podjąć się realizacji zamówienia we Francji i zmuszone są, aby temu sprostać, oddelegować tam swoje ekipy.

Próby uzyskania jakichkolwiek informacji z URSSAF, czy Inspekcji pracy na ten temat są niestety zdane na porażkę, gdyż odpowiedź jaką często się tam słyszy brzmi: obowiązkowe posiadanie karty pobytu i pozwolenia na pracę we Francji dla pracowników niemających obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej.

Ponadto, nie istnieje takie miejsce, gdzie można byłoby uzyskać wszystkie informacje na ten temat.

Ze względu na powyższe, bardzo często polskie firmy zatrudniające pracowników spoza Unii Europejskiej po prostu nie podejmujà się ich delegowania do Francji ze względu na niejasność przepisów.

Otóż, według artykułu L.1262-1 Kodeksu pracy:

 „Pracodawca prowadzący swoją działalność gospodarczą poza Francja może oddelegować czasowo swoich pracowników do terytorium Francji, pod warunkiem, że istnieje umowa o pracę między tym pracodawcą i jego pracownikiem, i że umowa o pracę istnieje przez cały czas delegacji (…)»*1*.

Artykuł R.5221-1 Kodeksu pracy dodaje: 

 «Aby móc pracować we Francji, następujące osoby muszą posiadać pozwolenie na pracę oraz okazać, w przypadku kontroli, zaświadczenie medyczne wymienione w punkcie 3° artykułu R. 313-1 Kodeksu wejścia i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu, który jest im wręczony po wizycie lekarskiej, której muszą się poddać najpóźniej trzy miesiące po zdobyciu pozwolenia na pracę:

  • Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, z innego państwa niż Europejski Obszar Gospodarczy lub Konfederacja Szwajcarska;
  • Cudzoziemiec pochodzący z państwa Unii Europejskiej podczas okresu zastosowania przepisów przejściowych odnoszących się do wolnego przepływu pracowników

Niemniej jednak, francuski najwyższy sąd administracyjny (Conseil d’Etat), w swojej decyzji z 30 stycznia 2019, sprecyzował, że: «(…) według artykułu L. 311-1 Kodeksu wejścia i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu, z wyjątkiem porozumienia międzynarodowego, każdy cudzoziemiec mający ukończone 18 lat, który zamierza przebywać na terenie Francji ponad trzy miesiące, musi posiadać kartę pobytu. (…) Ta zasada dotyczy też obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy przebywają legalnie na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, i którzy są oddelegowani do Francji w ramach usługi, muszą posiadać francuską kartę pobytu, jeżeli przebywają na terenie Francji ponad trzy miesiące»

Więc oddelegowanie do Francji pracownika niemającego obywatelstwa żadnego z państw Unii Europejskiej, ale przebywającego legalnie na terenie jednego z państw Unii, nie wymaga karty pobytu, jeżeli delegacja nie przekracza okresu trzech miesięcy.

*1* Tekst wprowadzony ustawa : « Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 – art. 20 »

Adwokat Dr Mecenas Marcin GOLEC


Najpopularniejsze

Zobacz także