X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Deklaracje podatku dochodowego 2015

Deklaracje podatku dochodowego 2015

Artykuł wprowadzono: 13 kwietnia 2016

Gdzie zapłacić podatek dochodowy – we Francji czy w Polsce?

Czy zrealizowane w 2015 roku dochody winne być opodatkowane we Francji?

Jeżeli miejsce zamieszkania – (rezydencja podatkowa jest we Francji)
W takim przypadku osoba podlega opodatkowaniu we Francji z wszystkich swoich dochodów, w tym również z wynagrodzenia ze swojej działalności realizowanej za granicą.
Osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania i rezydencję podatkową we Francji powinna złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego w jej głównym miejscju zamieszkania.
Ponadto, Podatnik ma obowiązek przkazania urzędowi  skarbowowemu  i dołączenia do zeznania podatkowego 2042 (na druku nr 3916, dostępnym w Internecie lub na zwykłym papierze)  informacje dotyczące rachunków bankowych (aktualnych  lub już zamkniętych),  które posiada/posiadał za granicą.

SUTUACJA W KTÓREJ – Podatnik płaci w innym kraju (w którym prowadzi swoją główną działalność) podatek wyższy lub równy  2/3 wysokości podatku podatku dochodowego, który zapłaciłby  we Francji * 

Wynagrodzenie uzyskane we Francji jest całkowicie zwolnione od podatku dochodowego we Francji.

Pozostałe dochy zgodnie z prawem podatkowym, podlegają opodatkowaniu we Francji.
Kiedy i gdzie złożyć dekarację podatkową?
Zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego miejsca zamieszkania we Francji.

Termin składania deklaracji
Termin składania deklaracji zależy o departamentu, w którym zamieszkuje Podanik (poniżej).

Terminy składania deklaracji w formie papierowej został  ustalony na :

·         środę, 18 maja

Wysyłanie deklaracji w formie papierowej można wykonać na dwa sposoby. Można :

·         przesłać deklarację pocztą (w tym przypadku data stempla pocztowego jest dowodem daty złożenia deklaracji) lub

·         bezpośrednio do urzędu skarbowego miejsca zamieszkania.

W tym samym czasie, jeśli zaliczki nie są płacone w ratach miesięcznych, należy również zapłacić 2 zaliczkę na podatek dochodowy,.

Zaliczka ta winna być zapłacona :

·         do 17 maja 2016 roku

·         do 20 maja 2016 roku –  w przypadku płatności online( przez Internet).

Terminy składania deklaracji w formie elektronicznej (télédéclaration) :

·         wtorek, 24 maja 2016 o północy dla departamentów od 01 do 19;

·         wtorek, 31 maja 2016 o północy dla departamentów od 20 do 49 (włącznie departamentach Korsyki);

·         wtorek, 07 czerwca 2016 o północy dla departamentów od 50 do 974.

SUTUACJA W KTÓREJ – Podatnik płaci w innym kraju (w którym prowadzi swoją główną działalność) podatek niższy od  2/3 wysokości podatku podatku dochodowego, który zapłaciłby  we Francji * 

W tym przypadku wynagrodzenie otrzymane za pracę za granicą jest opodatkowane  we Francji do kwoty, którą Podatnik otrzymałby we Francji za podobną pracę.

Dodatkowe wynagrodzenie, które związane jest z kosztami i z pobytem poza granicami kraju są zwolnione we Francji z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Możliwość skorzystania z  tego zwolnienia jest uzależniona od trzech warunków, które muszą być spełnione jednocześnie:

a.       Dodatkowo otrzymane wynagrodzenie jest wypłacone za oddelegowanie do innego kraju i dotyczy  wyłącznie interesu pracodawcy;

b.      Oddelegowanie i pobyt w innym państwie (za granicą) nie może być krótszy niż 24 godzin;

c.       Dodatkowo otrzymane wynagrodzenie jest ustalane przed rozpoczęciem pobytu za granicą, jest obliczane na podstawie czasu trwania oddelegowania, miejsca pobytu i powinno być niższa niż 40% wynagrodzenia, które Podatnik otrzymałby, gdyby przebywał we Francji.

* Obliczenie kwotę podatku płatnego we Francji, możliwe jest na stronie Internetowej : „www.impôt.gouv.fr/particuliers – service en ligne sans

 

SUTUACJA W KTÓREJ – miejsce zamieszkania – (rezydencja podatkowa) jest za granią 

Jeśli Podatnik nie podlega opodatkowaniu od wszystkich swoich dochodów, w kraju w którym prowadzi działalność:

W tym przypadku, wynagrodzenie Podatnika, podlegają opodatkowaniu we Francji.
Podatnik podlega we Francji –  nieograniczonemu obowiązekowi podatkowemu.  Innymi słowy, Podatnik podlegają opodatkowaniu we Francji na wszystkich dochodów.
Kiedy dokonać deklaracji ?ecec

Gdzie dokonać deklaracji ?

Przez internet  (on-line) – www.impots.gouv.fr lub

Złożenie deklaracji w Urzędzie skarbowym dla obcokrajowców:
 Service des Impôts des Particuliers non résidents
10 Center Street
TSA 10010
93465 Noisy-le-Grand Cedex
Telefon: 01 57 33 83 00
Fax: 01 57 33 82 66
E-mail: sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr (podając swoje imię i nazwisko, adres i numer identyfikacji podatkowej, ktory znajduje się na zgłoszeniu podatkowym).

SUTUACJA W KTÓREJ – Podatnik podlega opodatkowaniu od wszystkich swoich dochodów, w kraju w którym prowadzi główną działalność (jest rezydentem):

W tym przypadku wynagrodzenie związane z działalnością nie podlegają opodatkowaniu we Francji.
Jednakż, pozostałe źródła dochodu (na przykład, dochody z najmu),

będą opodatkowane przez osoby niebędące rezydentami we Francji – w Service des Impôts des Particuliers non résidents
Podatek będzie wyliczony przy zastosowaniu skali progressynej i minimalnej stawki podatkowej = 20%.
 abonnement – Calculez votre impôt 2015″ 

 

Maria SKARZYŃSKA

Commissaire aux Comptes – Expert-Comptable

Biegły Rewident – Expert Księgowy
Najpopularniejsze

Zobacz także