X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Deklaracja przychodów prezesów posiadających udziały większościowe w spółkach prawa handlowego za rok 2017

Artykuł wprowadzono: 20 czerwca 2018

Zgodnie z artykułem 62 CGI, osoby zarządzające spółkami prawa handlowego (Prezesi) i posiadające udziały większościowe w tych spółkach, w deklaracji podatkowej 2042 za rok 2017, deklarują swoje dochody w rubrykach 1AJ lub 1BJ (wynagrodzenia i wypłaty z tytułu umowy o pracę).

W celu identyfikacji i prawidłowego obliczenia wysokości pobieranego w przyszłości podatku u źródła, w 2018 roku, w deklaracji 2024 dotyczącej dochodów z 2017 roku została utworzona specjalna linia zawierająca rubryki 1 GB lub 1 HB.
Osoba składająca deklarację wypełni rubryki 1 GB lub 1 HB, w zależności od tego, czy dochód dotyczy osoby składającej deklarację 1, czy 2.
DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) zdaje sobie sprawę, że te nowe zasady nie zawsze były dobrze zrozumiałe i że wiele osób zarządzających firmami (Gérants), w których posiadają udziały większościowe, nadal wpisywało swoje dochody tylko w rubrykach 1AJ lub 1BJ.

W rezultacie żadna zaliczka na podatek dochodowy pobierany u źródła, nie będzie mogła być ani obliczona przez urząd skarbowy ani pobrana z konta osoby składającej deklarację (zarządzającej firmą (Gérant)).

W związku z powyższym, jeśli osoby zarządzające firmą i posiadające udziały większościowe nie wypełnili wszystkich wskazanych powyżej pól, DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) zachęca do zgłoszenia deklaracji korygującej.

Aby złożyć deklarację korygującą można zastosować jedną z poniżej przedstawionych procedur:

  • Złożenie deklaracji korygującej przy pomocy EDI (Autoryzowany przez Ministerstwo Finansów partner EDI): ponowne złożenie deklaracji podatkowej możliwe jest najpóźniej do 23 czerwca.

Po przekroczeniu tego terminu będzie można złożyć deklarację korygującą, ale tylko w formie papierowej z załączonym do niej listem przewodnim;

  • Złożenie deklaracji korygującej przy pomocy procedury deklaracji danych (EFI) (TeleIR): możliwe jest do 15 lipca. Urząd skarbowy zapewnia, że możliwość składania deklaracji korygującej w tej formie będzie przedłużona do 31 lipca;
  • Złożenie deklaracji korygującej w formie papierowej: podatnicy, którzy już złożyli deklarację w formie papierowej, mogą ponownie wraz z listem przewodnim, złożyć deklarację korygującą w formie papierowej.

Oczywiście, Dyrekcja Finansów Publicznych – DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) zapewnia, że odpowiednie instrukcje zostały przekazane organom podatkowym, aby złożenie deklaracji korygującej nie było karalne.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także