X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Decyzja Sądu Najwyższego we Francji unieważnia liczne mandaty

Decyzja Sądu Najwyższego we Francji unieważnia liczne mandaty

Artykuł wprowadzono: 27 maja 2020

W 2016 roku wprowadzony został w życie przepis, który zobowiązywał szefa firmy, która miała w posiadaniu samochód, do wskazania nazwiska kierowcy prowadzącego pojazd, w przypadku otrzymania mandatu. 

Przepis ten został zapisany w artykule L.121-6 kodeksu drogowego (francuskiego). Przewidziana wysokość mandatu wynosiła 675 € w przypadku niewskazania kierowcy. Kwota mandatu była zmniejszany do 450 € w przypadku zapłaty w terminie 15 dni od daty jego otrzymania lub podwyższana do 1875 € w przypadku nieuregulowania jej w terminie 45 dni od daty otrzymania. 

Zaznaczyć należy jednak, że nie wszystkie mandaty objęte były obowiązkiem wskazania kierowcy. W myśl artykułów R.121-6 i R.130-11 kodeksu drogowego, ten obowiązek dotyczy jedynie wykroczeń stwierdzonych elektronicznym aparatem pomiarowym, czyli domyślnie: fotoradarem, i tylko w zakresie: 

– niezapięcia pasów bezpieczeństwa;

– używania telefonu podczas jazdy;

– poruszania się po drogach przeznaczonych dla innych pojazdów;

– poruszania się po poboczu autostrad;

– nieprzestrzegania odległości bezpieczeństwa;

– przekroczenia linii ciągłej;

– nieprzestrzegania znaku STOP;

– przekroczenia ograniczenia prędkości;

– naruszenia zakazu wyprzedzania;

– wymuszenia pierwszeństwa przejazdu;

– braku homologowanego kasku; oraz

– braku ubezpieczenia. 

Pomimo jasno sprecyzowanych zapisów kodeksu drogowego funkcjonariusze Prefektury Policji dokonywali jednak innej interpretacji owych przepisów. Po pierwsze, rozszerzono wachlarz wyżej wymienionych wykroczeń, poprzez dodanie do nich braku opłat za parkometr. Policja tłumaczyła to faktem, że zegar na parkometrze jest również elektroniczny… 

Po drugie, mimo faktu, że ww. przepisy wyraźnie dotyczyły tylko osób prawnych (firm), ich nadinterpretacja przez pracowników Prefektury doprowadziła do zastosowania ich także wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bez osobowości prawnej – typu auto-entrepreneur, lekarz, księgowy, architekt, etc. posiadających pojazd zakupiony do celów zawodowych.

Mandatów wystawionych na podstawie powyższych interpretacji było tysiące. Biorąc pod uwagę wysokość wyznaczanych kar oraz potencjalne konsekwencje związane z ich niezapłaceniem w wyznaczonych terminach, wiele z ukaranych osób zdecydowało się na uiszczenie bezpodstawnych, przyprawiających o ból głowy kar, natychmiast i bez protestu. 

Jednak, w ramach swojej decyzji z dnia 21 kwietnia 2020 (19-86.467), izba karna Sądu Najwyższego, zmienia istniejący stan rzeczy. Zdecydowała ona bowiem bezdyskusyjnie, że: „fakt, że indywidualny przedsiębiorca posiada swoją działalność gospodarczą i posiada numer SIRET, nie oznacza, że owa działalność gospodarcza posiada osobowość prawną i z tego względu ów przedsiębiorca nie może być ukarany. Pozwane przedsiębiorstwo, nie będąc osobą prawną, nie popełniło żadnego wykroczenia i zarządzająca nim osoba nie może z tego względu być pociągnięta do odpowiedzialności za nieprzekazanie tożsamości kierowcy pojazdu”.

Na mocy tej decyzji zatem wszyscy auto-entrepreneurs lub inni indywidualni przedsiębiorcy, absolutnie nie są zobowiązani do wskazywania siebie samych jako kierowców pojazdu, w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego, a skutkiem tego – nie są zasadne wysokie kary nakładane przez Prefekturę. 

Tym samym osoby, które w tej sytuacji dokonały opłaty na poczet wystawionych wadliwie mandatów, mogą w pełni upominać się o jej zwrot. 

Jedna kwestia pozostała niewyjaśniona. Sąd Najwyższy, niestety, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wypowiedział się w kwestii, czy parkometr faktycznie jest urządzeniem elektronicznym w rozumieniu tych przepisów, a zatem czy przedsiębiorca, który zaparkował samochód firmowy i otrzymał mandat także musi wskazać kierowcę. Gdy tylko Sąd Najwyższy wypowie się w tej sprawie, poinformujemy Państwa o tym na naszych łamach.  

Adwokat Dr Mecenas Marcin GOLEC
Najpopularniejsze

Zobacz także