X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Darowizna na odbudowę Notre-Dame de Paris

Darowizna na odbudowę Notre-Dame de Paris

Artykuł wprowadzono: 24 kwietnia 2019

ZNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO W WYSOKOŚCI 75%

Aby promować rekonstrukcję Notre-Dame de Paris, w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony projekt ustawy o wprowadzeniu specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 75%, na darowiznę do 1000 euro.

Ulga podatkowa w wysokości 75% od darowizny do 1000 €

Pożar Notre-Dame de Paris wywołał w obywatelach francuskich falę emocji i obietnic dotyczących darowizn na rekonstrukcję katedry.

Po posiedzeniu Rady Ministrów, dotyczącym wyłącznie odbudowy katedry, premier Édouard Philippe ogłosił, że zrobi wszystko, aby promować pomoc w rekonstrukcji zniszczeń spowodowanych przez pożar katedry Notre Dame de Paris.

Francuscy podatnicy, którzy przekażą darowiznę na odbudowę, będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości:

  • 75% kwoty darowizny do 1000 euro i
  • 66% od kwoty darowizny wyższej niż 1000 euro.

Ponadto premier zapewnił, że każde euro wpłacone na odbudowę katedry zostanie przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel.

Powołano już szefa odbudowy katedry generała Jean-Louisa Georgelina.
Zwiększona obniżka podatku

Jeżeli ustawa ta zostanie przyjęta, zapowiadana ulga podatkowa ulga będzie bardziej korzystna niż obecnie istniejąca.

W chwili obecnej przy dokonaniu darowizny można skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 66% i ograniczonej do 20% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Wyjątkowo, w przypadku darowizn na rzecz organizacji pomagających ludziom w trudnej sytuacji i zapewniających bezpłatne posiłki, opiekę lub mieszkanie, ulga podatku została podwyższona do:

  • 75% w przypadku wpłacenia darowizn nie wyższej niż 537 euro, i
  • 66% w przypadku wpłacenia darowizn przewyższających kwotę 537 euro

W chwili obecnej, na rekonstrukcję Notre-Dame nie planuje się żadnych wyjątkowych ulg dotyczących darowizn przekazanych przez firmy.

Darowizny te będą zatem podlegać ogólnemu systemowi polegającemu na obniżeniu podatku o 60% w granicach 5/1000 obrotów lub 10 000 euro, jeżeli ten drugi pułap jest wyższy.

Jednocześnie należy pamiętać, że darowizna ta nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu firm podlegającemu opodatkowaniu.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także