X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Czy pracownicy delegowani mają prawo do carte vitale?

Czy pracownicy delegowani mają prawo do carte vitale?

Artykuł wprowadzono: 26 października 2020

Pracownik delegowany na długi okres ma prawo do carte vitale, jeżeli zamieszka we Francji.

Pracodawca, którego firma jest zarejestrowana w Polsce, przed delegowaniem swojego pracownika do Francji, zgłasza delegowanie do ZUSu/KRUSu. ZUS/KRUS wydaje wówczas dokument A1. Dokument ten potwierdza podleganie pracownika delegowanego ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego (w Polsce). Jako pracownik delegowany będziesz nadal objęty/-a systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia.

Pracownik delegowany z Polski, który zamieszka we Francji, może wystąpić do ZUSu/KRUSu o formularz S1. Dokument ten jest potwierdzeniem ubezpieczenia i uprawnia do rejestracji we francuskiej kasie chorych w miejscu zamieszkania. 

Jeżeli pracownik przyjeżdża do Francji z rodziną, wówczas każdy członek rodziny występuje oddzielnie o S1. Pracownik delegowany i każdy członek rodziny otrzymają wówczas francuski numer ewidencyjny nazywany numerem ubezpieczenia społecznego (numéro de sécurité sociale). Pracownik delegowany będzie mógł stworzyć swoje konto w przestrzeni internetowej (mon compte ameli.fr). Dopiero wówczas może wystąpić o carte vitale. 

Francuska kasa chorych będzie pokrywać jego koszty medyczne poniesione we Francji na takich samych warunkach jak pracownikom ubezpieczonym przez francuską kasę chorych, a następnie rozliczać się z polskim ubezpieczeniem. 

Francuska kasa chorych nie zwraca kosztów dotyczących wypadków przy pracy i zwolnień lekarskich. Koszty leczenia poniesione poza Francją zwraca polski ubezpieczyciel.


Najpopularniejsze

Zobacz także