X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Czy osoba niepracująca, mieszkająca we Francji może wystąpić o numer ewidencyjny (numer Sécurité sociale), a co za tym idzie, o Carte vitale?

Czy osoba niepracująca, mieszkająca we Francji może wystąpić o numer ewidencyjny (numer Sécurité sociale), a co za tym idzie, o Carte vitale?

Artykuł wprowadzono: 28 października 2020

Można poprosić o przynależność do francuskiego ubezpieczenia społecznego, powołując się na kryterium miejsca zamieszkania (Affiliation sur critère de résidence).

W teorii, aby uzyskać francuski numer Sécurité sociale, wystarczy mieszkać we Francji bez przerwy od 3 miesięcy i być w sytuacji regularnej. Od 2016 roku PUMA (Uniwersalne zabezpieczenie na wypadek choroby) gwarantuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej mieszkającemu we Francji stale (przynajmniej od 3 miesięcy) i nieprzerwanie zwrot kosztów leczenia. W praktyce uzyskanie tych praw przez osoby mieszkające we Francji i niepracujące jest coraz trudniejsze.
Procedura:
Wypełnić formularz cerfa S1106 Demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie
Wypełnić druk 710 Questionnaire „recherche de droits” ressortissants européens inactifs (ustalenie praw obywatela Unii Europejskiej bez aktywności zawodowej)

Dołączyć wiele wymaganych dokumentów potwierdzających zadeklarowaną sytuację.
Przykłady:
Aby udowodnić stały i nieprzerwany pobyt we Francji: np. umowa wynajmu mieszkania oraz 3 faktury postępujące po sobie za opłacenie wynajmu;
Aby udowodnić regularną sytuację: ważny dowód osobisty lub paszport;
Zaświadczenie z NFZ o nieposiadaniu polskiego ubezpieczenia społecznego.


Najpopularniejsze

Zobacz także