X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Czy należy martwić się o oszczędności w bankach?

Czy należy martwić się o oszczędności w bankach?

Artykuł wprowadzono: 14 kwietnia 2020

Na wypadek niewypłacalności banków we Francji istnieją fundusze zabezpieczające depozyty klientów. Ich limity powinny zapewnić zwrot depozytów większości klientów.

Aby zapewnić stabilność systemu bankowego i chronić klientów banków we Francji wprowadzono Fundusz Gwarancyjny Depozytów (FGDR). Gwarancja ta dotyczy wszystkich placówek bankowych objętych nadzorem działalności bankowej oraz ubezpieczeniowej.
Limit gwarancji środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w jednym banku wynosi 100 tys. euro. Innymi słowy oszczędności przekraczające tę kwotę przepadną. Dlatego warto podzielić swój kapitał na różne banki, tym samym w każdym z nich objęte będą tą gwarancją na wypadek niewypłacalności banku.
W przypadku rachunków wspólnych, gwarancja do kwoty 100 tys. euro dotyczy każdego z współposiadaczy.
Ponadto rachunki oszczędnościowe Livret A, Bleus, LDD (trwałego rozwoju) i LEP są dodatkowo w całości gwarantowane przez państwo. Tym samym gwarancja ta jest kumulowana z gwarancją depozytu zapewnianego przez FGDR.

Do 500 tys. euro podniesiona została gwarancja „nadzwyczajnych tymczasowych depozytów”, które wpłynęły na rachunek w okresie krótszym niż 3 mc. przed bankructwem banku. Depozyty te dotyczą sprzedaży nieruchomości, odszkodowania, spadku czy odprawki po zakończeniu stosunku pracy. Limit 500 tys. euro nie dotyczy kwoty odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.
W przypadku bankructwa banku fundusz gwarancyjny zajmuje się zgromadzeniem koniecznych informacji i dokonuje wypłaty należnych sum w ciągu siedmiu dni.

Gwarancją FGDR objęte są również środki na rachunkach papierów wartościowych i planach akcyjnych. Jeżeli bank jest niewypłacalny fundusz zsumuje je ze środkami na innych rachunkach w danym banku i zrekompensuje do kwoty 100 tys. euro.

Posiadacze ubezpieczenia na życie lub planu emerytalnego objęci są gwarancją, której limit wynosi 70 tys. euro. Termin odzyskania depozytu wynosi dwa miesiące.

Przedsiębiorca indywidualny, który wykonuje swoją działalność zawodową jako osoba prawna, w ramach jednoosobowego przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością (EURL) lub jako przedsiębiorca indywidualny z ograniczoną odpowiedzialnością (EIRL) objęty jest gwarancją depozytu w wysokości do 100 tys. euro zarówno dla rachunku osobistego jak i firmowego. W przeciwnym wypadku wszystkie jego rachunki objęte są gwarancją do 100 tys. euro.
Najpopularniejsze

Zobacz także