X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Czy masz prawo do RSA (minimum socjalne) jeżeli przebywasz poza granicami Francji?

Czy masz prawo do RSA (minimum socjalne) jeżeli przebywasz poza granicami Francji?

Artykuł wprowadzono: 8 stycznia 2021

Warunkiem otrzymywania świadczenia solidarnościowego RSA jest stała i efektywna (stable et effective) rezydencja we Francji. Okres przebywania poza terytorium Francji nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku.

Zdarza się, że nasi Rodacy wyjeżdżają na okres znacznie dłuższy, czasami na lata albo po prostu wracają do kraju definitywnie. Wystarczy co trzy miesiące złożyć « déclaration trimestrielle » (deklaracja środków do życia), nie deklarować zmiany miejsca zamieszkania (zawsze przecież znajdzie się przyjaciel/członek rodziny, który wystawi grzecznościowe zaświadczenie o darmowym zamieszkiwaniu), zachować konto we francuskim banku i składać zeznanie podatkowe we Francji. 

Pan Jan żyje tak przez kilka lat. Na jego konto bankowe wpływa co miesiąc   kwota 564,79 € (RSA przysługujące osobie samotnej), czyli około 2 500 złotych. Teraz musi zwrócić ponad 18 tys. euro (około 80 000 złotych) nienależnie pobranego świadczenia. 

CAF (Kasa Świadczeń Rodzinnych, która wypłaca RSA) przeanalizowała « dossier » p. Jana. Zaprzysiężony urzędnik CAF-u (agent assermenté) powołany do kontroli praw do RSA poprosił go o informacje i dokumenty potwierdzające jego trymestralne deklaracje. Postępowanie kontrolne przeprowadzone na podstawie wyciągów bankowych p. Jana wykazało, że od kilku lat mieszka on w Polsce i wyłączne tam pobiera i dysponuje pieniędzmi otrzymywanymi z tytułu RSA. 

Czy CAF odzyska wypłacone nieprawnie pieniądze? Myślę, że tak. Pan Jan posiada w Polsce dom i gospodarstwo rolne, a CAF dysponuje wystarczającymi informacjami (np. numer PESEL w jego dowodzie osobistym), by go odnaleźć. 

Aby uniknąć tego typu problemów, radzimy informować CAF o zmianie swojej sytuacji (changement de sa situation). Beneficjent RSA, który wyjechał z Francji na okres krótszy niż 3 miesiące w ciągu roku zachowuje prawo do tego świadczenia, pod warunkiem przekazania trymestralnej deklaracji o środkach do życia.

Beneficjent, który opuścił Francję na dłużej niż 3 miesiące traci prawo do RSA. Ma on obowiązek poinformowania CAF/MSA o zmianie miejsca zamieszkania.

Przykład:

 X opuścił Francję 25 kwietnia i wrócił 25 października. Poinformował CAF/MSA o zmianie miejsca pobytu. Nie otrzyma RSA przez 7 miesięcy. Otrzyma świadczenie za styczeń, luty, marzec oraz za listopad i grudzień.

Beneficjent RSA, który nie zna terminu swojego powrotu, powinien zwrócić się do CAF z prośbą o zawieszenie RSA. Po powrocie odzyska wówczas prawo do tego świadczenia.

Przez okres przebywania poza granicami Francji beneficjent RSA powinien kontynuować trymestralne deklaracje.


Najpopularniejsze

Zobacz także