X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Aktualizacja: Cztery specjalne loty z Warszawy do Paryża i z Paryża do Warszawy #LotDoDomu

Aktualizacja: Cztery specjalne loty z Warszawy do Paryża i z Paryża do Warszawy #LotDoDomu

Artykuł wprowadzono: 18 marca 2020

WSZYSTKIE BILETY PARYŻ – WARSZAWA ZOSTAŁY SPRZEDANE

W ramach akcji #LotDoDomu, mającej na celu umożliwienie powrotu do kraju polskim obywatelom PLL LOT wykonają cztery połączenia z Paryża do Warszawy oraz z Warszawy do Paryża dla obywateli krajów strefy Schengen przebywających obecnie w Polsce.

Polscy obywatele przebywający obecnie we Francji będą mogli wrócić do kraju specjalnie do tego celu przeznaczonymi połączeniami obsługiwanymi przez PLL LOT. Cztery loty czarterowe odbędą się w przyszły czwartek i piątek, 19 i 20 marca z paryskiego lotniska CDG.

Loty z Paryża

  1. lot LO8718: 19 marca CDG-WAW godzina 11.45 (komplet pasażerów)
  2. lot LO8720: 19 marca CDG-WAW  godzina 19.35 (komplet pasażerów)
  3. lot LO8718: 20 marca CDG-WAW  godzina 11.45 (komplet pasażerów)
  4. lot LO8720: 20 marca CDG-WAW  godzina 19.35 (komplet pasażerów)

Cena biletu wynosi 109 euro (z bagażem podręcznym o wadze do 8 kg i bagażem rejestrowanym ważącym do 23 kg).

Odprawa na rejsy czarterowe będzie możliwa wyłącznie na lotnisku, nie ma możliwości dokonania odprawy online.

Kontrole paszportowe będą przeprowadzane przy odprawie i przy wchodzeniu na pokład samolotu.

Rezerwacja: https://www.lotdodomu.pl/

Osoby, które chcą przylecieć do Francji (do Paryża) z Warszawy, mogą zarezerwować podróż na jeden z czterech lotów czarterowych udostępnionych przez PLL LOT. W przypadku podróży do Francji nie obowiązują takie ograniczenia, jak ma to miejsce w przypadku Polski. Dlatego wstęp na terytorium Francji nadal możliwy jest dla obywateli wszystkich krajów strefy Schengen i UE.

Loty z Warszawy

  1. lot LO8717: 19 marca WAW-CDG godzina 08.30
  2. lot LO8719: 19 marca WAW-CDG godzina 16.20
  3. lot LO8717: 20 marca WAW-CDG godzina 08.30
  4. lot LO8719: 20 marca WAW-CDG godzina 16.20

Bilet z Warszawy do Paryża można rezerwować na www.lot.com. Jego cena to ok. 200 euro.


Notka dla pasażerów lecących z Paryża:

1. Loty specjalne dostępne są tylko dla następującej kategorii pasażerów;

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
Najpopularniejsze

Zobacz także