X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Covid-19 uznany za chorobę zawodową

Covid-19 uznany za chorobę zawodową

Artykuł wprowadzono: 30 czerwca 2020

Francuski resort zdrowia zapowiedział automatyczne uznawanie Covid-19 za chorobę zawodową u dotkniętych nią pracowników medycznych oraz uproszczenie tych procedur dla innych pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki zawodowe w czasie ogólnej kwarantanny. 

Minister zdrowia Olivier Véran i minister pracy Muriel Pénicaud we wspólnym komunikacie ogłosili dziś, że pracownicy służby zdrowia, u których wystąpiła ciężka postać Covid-19, skorzystają z systematycznego i automatycznego orzekania o wystąpieniu choroby zawodowej.

Rozpoznanie choroby zawodowej dotyczyć będzie wszystkich opiekunów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej i medyczno-społecznych, personelu niemedycznego pracującego w tych strukturach oraz pracowników zajmujących się transportem chorych na Covid-19. 

W przypadku innych pracowników procedury uznania choroby wywołanej koronawirusem za chorobę zawodową zostanie ułatwione. W tym celu powołana zostanie krajowa komisja ds. Covid-19, w celu zapewnienia jednolitego rozpatrywania wniosków. Będzie ona stosować się do zaleceń ułatwiających rozpoznanie choroby zawodowej u pracowników cierpiących na ciężką postaci tej choroby, na którą zapadli wykonując swoje obowiązki zawodowe w czasie ogólnej kwarantanny. 

Uznanie Covid-19 za chorobę zawodową umożliwi całkowitą refundację kosztów leczenia i korzystniejsze naliczanie dziennych stawek zasiłku chorobowego lub renty, w przypadku trwałej niezdolności do pracy. 
Najpopularniejsze

Zobacz także