X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Coraz więcej Francuzów uważa się za biednych

Artykuł wprowadzono: 9 września 2019

Pod koniec 2018 roku 18 procent Francuzów uważało za biednych. Według ich opinii osobie samotnej do godnego życia potrzeba minimum 1760 euro miesięcznie.

Według wskaźnika Dyrekcji ds. badań, ewaluacji, analiz i statystyk (DREES) przy Ministerstwach Solidarności i Zdrowia, Pracy, i Wydatków Publicznych poczucie ubóstwa wśród Francuzów wzrosło. Pod koniec 2018 roku 18 procent ankietowanych uważało się za biednych, w 2017 odsetek ten wyniósł 13 procent.

Blisko 1/3 robotników uważa się za ubogich, a 90 procent z nich ocenia, że niesprawiedliwość społeczna pogłębi się. Za biednych uważa się również 7 procent pracowników średniego szczebla. Ponadto ¼ Francuzów nie wyklucza znacznego pogorszenia się ich sytuacji bytowej w ciągu 5 kolejnych lat.

Dla ankietowanych osoba samotna, by móc żyć godnie, powinna dysponować minimalnym miesięcznym dochodem w wysokości 1760 euro. Kwota ta przekracza o 71 procent próg ubóstwa we Francji, który wynosi 1026 euro miesięcznie dla osoby samotnej. Z dochodem o takiej wysokości na koniec 2016 roku żyło we Francji 8,8 miliona osób (14 proc. populacji). Aż 42 proc. tego dochodu stanowiły różne świadczenia socjalne zwolnione ze składek.

W 2017 roku 4,22 mln osób otrzymywało świadczenie socjalne. Tego samego roku wypłacono 81 miliardów euro świadczeń solidarnościowych zwolnionych ze składek. Według badań DRESS to dzięki transferom socjalnym wskaźnik ubóstwa wynosi 14 procent. Bez nich, w ubóstwie żyłoby 22,2 proc. obywateli.
Najpopularniejsze

Zobacz także