X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co zawiera ustawa wprowadzająca stan zagrożenia epidemicznego

Co zawiera ustawa wprowadzająca stan zagrożenia epidemicznego

Artykuł wprowadzono: 23 marca 2020

Francuski parlament przyjął ustawę wprowadzającą dwumiesięczny stan zagrożenia epidemicznego. Ustawa ta daje rządowi możliwość nakładania dodatkowych ograniczeń, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W niedzielę francuski parlament przyjął ustawę o stanie zagrożenia epidemicznego, który ma obowiązywać począwszy od 24 marca przez 2 miesiące. Okres ten możne zostać skrócony, jeżeli sytuacja wywołana epidemią koronawirusa ulegnie poprawie. Stan zagrożenia epidemicznego stwarza podstawy prawne do wprowadzonych dotychczas ograniczeń. Zezwala też premierowi na podejmowanie za pomocą dekretów dalszych działań, które uzna za konieczne, a mianowicie, do większego ograniczenia przemieszczania się ludzi i pojazdów lub też całkowitego zakazu wychodzenia z domów.

Premier może zarządzić kwarantannę dla osób, które mogą być zarażone koronawirusem, zamknięcie niektórych placówek publicznych czy miejsc zgromadzeń. Stan zagrożenia epidemicznego zezwala mu na rekwirowanie towarów i usług koniecznych do walki z epidemią oraz regulowania cen niektórych produktów.

Ustawa przewiduje również możliwość zaostrzenia kar, dla osób które nie przestrzegają obowiązkowej kwarantanny. W przypadku recydywy popełnionej w ciągu 15 dni od pierwszego naruszenia nakazu pozostania w domu kwota mandatu wzrośnie z 135 do 1500 euro. Czwarte jego naruszenie w okresie 30 dni będzie już podlegać karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy oraz grzywnie w wysokości 3750 euro.

Ustawa potwierdza zniesienie jednodniowego okresu karencyjnego dla pracowników sektora publicznego i prywatnego, przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Rząd upoważniony jest do wprowadzenia szeregu środków mających na celu wsparcie przedsiębiorstw, by ograniczyć zwolnienia i zakończenie działalności. Bardzo małe firmy, których działalność dotknięta jest kryzysem spowodowanym epidemią, będą mogły odroczyć lub rozłożyć płatność czynszów czy niektórych rachunków (za gaz, wodę, prąd…).

Porozumienie wewnątrzzakładowe lub branżowe regulowały będą wysłanie pracowników na płatny podczas okresu obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca będzie mógł narzucić swoim pracownikom tydzień urlopu, regulować terminy korzystania z RTT (redukcja czasu pracy). Dostosowane do potrzeb będą też zasady składnia deklaracji administracyjnych.  

Ustawa przewiduje odroczenie drugiej tury wyborów samorządowych na czerwiec. Przed tym jednak swoją opinię w tej kwestii, 23 maja, wyda komitet naukowców. Ich raport zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów 27 maja. Jeżeli nie uda się przeprowadzić wyborów w czerwcu, trzeba będzie je powtórzyć. 

Tekst ustawy przewiduje również dostosowanie obowiązujących warunków przyznawania i wypłacania świadczeń osobom niepełnosprawnym i korzystającym ze świadczeń socjalnych.
Najpopularniejsze

Zobacz także