X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co może grozić rodzicom, którzy zabierają dzieci na wakacje przed zakończeniem roku szkolnego?

Artykuł wprowadzono: 24 czerwca 2022

Niektórzy rodzice, chcąc wyjechać na urlop wcześniej, zabierają dzieci ze szkoły przed zakończeniem roku szkolnego. Jednak za nieuzasadnione opuszczanie zajęć przez dzieci ministerstwo edukacji przewiduje kary, nawet do 135 euro grzywny. 

W najbliższy czwartek, 7 lipca, francuscy uczniowie będą mogli opuścić szkolne ławki na dwa miesiące. Niektórzy rodzice mogą jednak ulec pokusie wyjazdu na urlop przed tym terminem, żeby skorzystać z lepszych wakacyjnych ofert. 

Takie zachowanie może mieć swoje konsekwencje, ponieważ według prawa uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 16 lat, które muszą „uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w planie lekcji, chyba że ich nieobecność będzie usprawiedliwiona”. 

Artykuł L131-8 kodeksu oświaty stanowi, że „kiedy dziecko czasowo opuszcza zajęcia, osoby odpowiedzialne muszą bezzwłocznie poinformować dyrektorkę lub dyrektora placówki oświatowej o przyczynach tej nieobecności”. 

Nieobecność ucznia musi być uzasadniona: jego chorobą (lub zakaźną chorobą członka rodziny), ważnym wydarzeniem rodzinnym, przeszkodą spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym, wyjazdem z opiekunem prawnym (poza okresami urlopowymi). Wczesny wyjazd na urlop nie jest więc powodem nieobecności dziecka w szkole. 

Jeśli dziecko jest nieobecne bez rzeczywistego i uzasadnionego powodu, rodzice narażają się na sankcje. Począwszy od czterech półdniowych nieobecności ucznia w szkole, dyrektor szkoły musi poinformować o tym Dasen (dyrektora akademickiego krajowych służb edukacyjnych). Rodzice ryzykują wtedy grzywnę w wysokości 135 euro. A jeśli powtarzające się nieobecności zakłócają edukację dziecka, sankcja może wzrosnąć nawet do 30 000 euro grzywny i dwóch lat więzienia.
Najpopularniejsze

Zobacz także