X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Co czwarty Francuz w gorszej sytuacji finansowej z powodu pandemii

Artykuł wprowadzono: 15 października 2020

W badaniu francuskiego urzędu statystycznego INSEE jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu w czasie pandemii koronawirusa. Wyniki badania niepokoją ekonomistów – pisze dziennik „Le Figaro” w czwartek.

INSEE przeprowadziła badanie dotyczące zamożności obywateli Francji oraz ich sytuacji ekonomicznej w czasie pandemii. Jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Rodziny z dziećmi ucierpiały m.in. z powodu zamknięcia stołówek szkolnych, 33 proc. ankietowanych z takich rodzin stwierdziło pogorszenie się swoich finansów. Również 18 proc. gospodarstw domowych bez dzieci przyznało, że zbiedniało.

W maju około jedna trzecia zatrudnionych znalazła się na postojowym. Dotyczy to połowy pracowników oraz jednej czwartej kadry kierowniczej. W wyniku postojowego, ale także chorób i urlopów, liczba przepracowanych godzin na osobę zmniejszyła się w czasie kwarantanny się o 34 proc. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Spadek liczby przepracowanych godzin jest najbardziej widoczny w sektorach hotelarskim i usług gastronomicznych (minus 80 proc.), sztuki i rozrywki (minus 64 proc.), budownictwa (minus 52 proc.).

W rolnictwie natomiast czas pracy się wydłużył.

Mniej pracowali zatrudnieni na etat (minus 48 proc. przepracowanych godzin), rzemieślnicy, handlowcy, przedsiębiorcy (minus 48 proc.) oraz kadra kierownicza (minus 17 proc.).

Obserwatorium Gospodarcze (OFCE) przygotowało prognozy dla firm na lata 2020-2021. Instytut podkreśla, że dla uniknięcia jeszcze głębszego kryzysu potrzebna jest dalsza pomoc państwa dla firm.

„W bilansach firm nadal jest ponad 50 mld euro strat” – powiedział dyrektor OFCE Xavier Timbeau, cytowany przez „Le Figaro”. Jeśli te straty nie zostaną zminimalizowane, będzie to miało długotrwałe konsekwencje dla francuskiej gospodarki, ponieważ firmy będą zwalniać pracowników i ograniczą inwestycje – uważa Timbeau.

OFCE ostrzega przed niespłacaniem pożyczek gwarantowanych przez państwo oraz długami podatkowymi firm. Nie wyklucza, że w nadchodzących miesiącach bankructwa wzrosną nawet o 80 proc. w porównaniu z latami poprzednimi.

PAP
Najpopularniejsze

Zobacz także