X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Całkowite koszty dojazdu do pracy niedługo pokrywane będą przez pracodawcę?

Całkowite koszty dojazdu do pracy niedługo pokrywane będą przez pracodawcę?

Artykuł wprowadzono: 17 października 2019

Aktualnie pracownikowi przysługuje zwrot połowy kosztów dojazdu do pracy komunikacją publiczną. W przyszłości jednak być może otrzyma on całkowity zwrot kosztów biletów od pracodawcy.

Poprawka zaproponowana przez deputowanego LaREM Sylvaina Maillarda i wprowadzona do projektu ustawy o finansowaniu ubezpieczenia społecznego przewiduje zwolnienie z opłaty na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstw, które zdecydują się zwracać swoim pracownikom całość kosztów związanych z dojazdem do pracy. Zwolnienie z odprowadzania tych składek ma stanowić zachętę dla przedsiębiorstw, które chcą i mogą sobie pozwolić na podjęcie decyzji o zwiększeniu pomocy finansowej dla swoich pracowników z tytułu dojazdów do pracy.

Obecnie pracodawcy mają obowiązek pokrywania połowy tychże kosztów. Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwracali więcej, jednak ponad ustawowymi 50 procentami muszą już odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie z tego obowiązku ma przełożyć się na pokrywanie przez pracodawców całości kosztów za bilet na komunikacje publiczną czy abonament na rower miejski Vélib’ i tym samym zwiększyć siłę nabywczą pracownika.
Dyskusje na przyjęciem poprawki mają odbyć się w przyszłym tygodniu. 
Najpopularniejsze

Zobacz także