X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

CAF będzie wysyłać obywatelom już wypełnione formularze wniosków o świadczenia socjalne

CAF będzie wysyłać obywatelom już wypełnione formularze wniosków o świadczenia socjalne

Artykuł wprowadzono: 19 października 2022

Począwszy od 2024 roku Kasy świadczeń rodzinnych (CAF) będą wysyłać osobom, którym przysługują świadczenia socjalne, wstępnie wypełnione formularze wniosków o m.in. RSA. Rząd chce w ten sposób walczyć z niewykorzystywaniem dostępnej pomocy socjalnej przez osoby, którym ona przysługuje.

Minister solidarności, autonomii i osób niepełnosprawnych Jean-Christophe Combe określił w dzienniku „Les Echos”, jak odbywać się będzie wprowadzanie reformy „solidarność u źródła”, polegającej na automatycznym obliczaniu i wypłacaniu beneficjentom należnych im świadczeń. 

Celem reformy jest ograniczenie niewykorzystywania przysługujących świadczeń socjalnych oraz walka z ubóstwem, ale i z oszustwami.

Jako pierwszy krok w kierunku tej reformy minister ogłosił, że „Od 2024 r. Kasy Świadczeń Rodzinnych (CAF) będą automatycznie wysyłać wstępnie wypełnione formularze wniosku o minimum socjalne (RSA), dodatku dla osób aktywnych zawodowo (prime d’activité) lub innych świadczeń, na wzór wypełnionej deklaracji podatkowej”. Na podstawie dostępnych danych CAF określi, jakie świadczenia przysługują danym osobom. 

Aby otrzymać to świadczenie, osoby te będą musiały już tylko złożyć wniosek, ale procedura ta będzie jednak dużo łatwiejsza. 

Zdaniem ministra rozwiązanie to zmniejszy nie tylko zjawisko niekorzystania z należnych świadczeń socjalnych, spowodowane nieznajomością swoich praw, ale także oszustwa i koszty odzyskiwania nienależnie pobranych kwot.

We wrześniu minister zapowiedział już, że od 2023 roku w ramach pilotażu niektóre świadczenia socjalne wypłacane będą automatyczne. Pilotaż przeprowadzony zostanie na ok. dziesięciu terytoriach i dotyczył będzie początkowo RSA, dodatku dla osób aktywnych zawodowo oraz dodatku mieszkaniowego (APL). Jego celem będzie zrozumienie zjawiska niestarania się o przysługujące świadczenia i ułatwienie dostępu do tych pomocy, a przez to walka ze skrajnym ubóstwem. Rząd liczy na pierwsze wyniki programu pilotażowego do 2025 roku.
Najpopularniejsze

Zobacz także