X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Brak lekarza prowadzącego nie wpłynie na wysokość refundacji konsultacji lekarskiej

Brak lekarza prowadzącego nie wpłynie na wysokość refundacji konsultacji lekarskiej

Artykuł wprowadzono: 15 stycznia 2020

We Francji ponad 5 mln osób nie zgłosiło do kasy chorych swojego lekarza prowadzącego, przez co otrzymują znacznie niższą refundację kosztów  konsultacji lekarskich. Kasa chorych ma znieść niższe refundacje dla części tych osób.

We Francji lekarz prowadzący koordynuje leczenie, wysyła pacjenta na badania i do specjalistów. Zgłoszenie przez pacjenta do kasy chorych swojego lekarza prowadzącego nie jest obowiązkowe, ale zapewnia mu lepszą refundację leczenia. 
Jeżeli chory nie zgłosił w kasie chorych swojego lekarza pierwszego kontaktu konsultacje lekarskie są mu refundowane jedynie w wysokości 30% zamiast 70%. Z tym problemem zamierza zmierzyć się kasa chorych.  

Wśród 5,4 mln Francuzów, którzy dotąd nie zgłosili swojego lekarza prowadzącego (médecin traitant) część stanowią osoby raczej młode, niemające problemów zdrowotnych, pozostali zaś to osoby napotykające trudności ze znalezieniem nowego lekarza, po przejściu ich dotychczasowego lekarza na emeryturę. Brak lekarzy pierwszego kontaktu jest faktem. Wielu ma już komplet pacjentów i nie chce przyjmować kolejnych.
To tej drugiej grupy osób będzie dotyczył system, który zamierza wprowadzić kasa chorych. Ma on identyfikować osoby nieposiadające stałego lekarza i umożliwić im otrzymywanie przez nich refundacji w wysokości 70%.
Uwaga! Osoby, które nie udowodnią, że rzeczywiście straciły lekarza prowadzącego i aktywnie szukają nowego, nadal otrzymywać będą niższą refundację.

Dla przypomnienia: bez listu od lekarza prowadzącego i bez ryzyka obniżonej refundacji pacjent może udać się bezpośrednio do takich specjalistów jak: ginekolog, okulista, psychiatra, neuropsychiatra oraz dentysta.
Najpopularniejsze

Zobacz także