X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Beneficjenci dodatku mieszkaniowego otrzymają jednak pomoc w wysokości 150 euro

Artykuł wprowadzono: 19 października 2020

Jean Castex poinformował, że ta pomoc finansowa zostanie przyznana również beneficjentom APL i stypendystom. 

Premier Francji Jean Castex poinformował w wywiadzie dla tygodnika Journal du Dimanche, że pomoc w wysokości 150 euro dla najuboższych trafi nie tylko do beneficjentów zapomogi socjalnej RSA i ASS, ale również do osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy (APL) i do stypendystów. 

„Odnośnie do osób młodych, informuję was, że przyznamy wam tę pomoc: 150 euro zostanie wypłacone również 400 tysiącom młodych osób, którzy otrzymują APL i stypendystom” – zapewnił. 

Emmanuel Macron zapowiedział w minioną środę przydzielenie pomocy finansowej w wysokości 150 euro dla osób otrzymujących świadczenia socjalne RSA i ASS oraz dodatek mieszkaniowy APL. Dodatkowo osoby te mają otrzymać kwotę 100 euro na jedno dziecko. 

Jednak nazajutrz otoczenie premiera poinformowało, że jednorazowa premia 150 euro przysługiwać będzie tylko świadczeniobiorcom RSA i ASS.

Beneficjenci APL mieli ze swojej strony otrzymać tylko premię w wysokości 100 euro na dziecko, co wykluczało z jakiejkolwiek pomocy wszystkie bezdzietne osoby poniżej 25. roku życia (aby otrzymać RSA trzeba mieć ukończone 25 lat). Stowarzyszenia walczące z ubóstwem domagały się zmiany tej decyzji, na co ostatecznie rząd przystał. 
Najpopularniejsze

Zobacz także