X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Bazylika Sacré-Coeur będzie uznana za zabytek historyczny

Artykuł wprowadzono: 14 października 2020

We wtorek rozpoczęto procedurę nadania bazylice Sacré-Coeur statusu zabytku historycznego.

Bazylika Sacré-Coeur jest jednym z symboli Paryża i jednym z najliczniej odwiedzanych tu obiektów, mimo tego dotychczas nie została uznana za zabytek historyczny. Regionalna Dyrekcja ds. Kultury (DRAC) regionu Île-de-France we współpracy z Ratuszem Paryża zainicjowała procedurę uznania tego obiektu za zabytek historyczny. 

Procedura rozpoczęła się we wtorek, 13 października od ewaluacji projektu przez Regionalną Komisję ds. Dziedzictwa i Architektury (CRPA) Île-de-France. Komisja wydała pozytywną opinię i chęć zaklasyfikowania bazyliki do grona zabytków historycznych (o znaczeniu krajowym). 

Kolejnym etapem będą konsultacje Narodowej Komisji Dziedzictwa i Architektury (CNPA), które potrwają do czerwca 2021 roku, następnie wydane zostanie stosowne zarządzenie Ministerstwa Kultury.

Zaklasyfikowanie bazyliki jako zabytku historycznego stanowić będzie uznanie jej wartości architektonicznej i artystycznej w historii sztuki XIX i XX wieku. 

Zgodnie z ustawą o rozdziale Kościoła od państwa z 1905 roku, 96 budynków sakralnych, w tym 85 kościołów w Paryżu, jak również bazylika Sacré-Coeur, należą do miasta. Spośród nich 68 jest objętych ochroną z tytułu uznania ich za zabytki historyczne. Od 2012 roku 18 paryskich kościołów uzyskało ochronę, jaką objęte są zabytki historyczne; 12 z nich zostało zaklasyfikowanych jako zabytek historyczny, pozostałe 6 wpisane zostało wpisane do rejestru zabytków historycznych (o znaczeniu regionalnym).
Najpopularniejsze

Zobacz także