X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Badanie PISA: Pochodzenie społeczne uczniów mocno wpływa na wyniki w nauce

Badanie PISA: Pochodzenie społeczne uczniów mocno wpływa na wyniki w nauce

Artykuł wprowadzono: 3 grudnia 2019

Francuscy uczniowie nadal w średniej krajów OECD pod względem umiejętności. Natomiast Francja wypada znacznie gorzej w ocenie wyników w nauce w zależności od statusu społecznego.

Jak wypadają francuscy uczniowie na tle uczniów innych narodowości? Z opublikowanego dziś największego międzynarodowego badania PISA oceniającego umiejętności uczniów na świecie wynika, że Francja po raz kolejny uplasowała się lekko powyżej średniej.
W badaniu przeprowadzanym co trzy lata przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wzięło udział 600 tysięcy uczniów w wieku 15 lat z 79 krajów.
W tym roku testowano głównie czytanie, pisanie i rozumienie tekstu pisanego, mniej zaś sprawdzono umiejętności z matematyki i nauk przyrodniczych.

Najlepiej wypadli uczniowie z Chin (555 pkt), Singapuru (549 pkt), Makao (525 pkt) i Hongkongu (524 pkt). Kolejne miejsca przypadły Estonii (523 pkt), Kanadzie i Finlandii (520 pkt). Nagorzej zaś wypadł Meksyk, Cypr, Mołdawia i Czarnogóra. Francja uplasowała się pomiędzy 20 a 26 miejscem, z ogólną liczbą 493 punktów (średnia krajów OECD to 487 pkt).
Badanie wykazało ponadto dużą różnicę punktów (107 pkt) między francuskimi uczniami w zależności od środowiska społeczno-ekonomicznego z jakiego się wywodzą. Francja nadal jest krajem, w którym czynnik ten ma największy wpływ na wyniki w nauce. Średnia krajów OECD wynosi 89 punktów.

Wśród uczniów z uboższych rodzin we Francji zaledwie 2 procent otrzymało najlepsze wyniki w umiejętności pisania, czytania i rozumienia tekstu. Świetnie poradziło sobie w tym badaniu aż 20 procent dzieci z rodzin dobrze sytuowanych. Spośród tych 2 procent, co piąte dziecko nie planuje studiów wyższych.
Kraje, które zajęły wysokie miejsca w badaniu potrafią zapewnić zdobywanie wiedzy swoim uczniom niezależnie od ich pochodzenia społecznego.
Francuski rząd stara się walczyć z nierównościami koncentrując się na szkołach w ubogich dzielnicach m.in. zmniejszając liczbę uczniów w klasach. Na wyniki reform trzeba będzie jednak poczekać. 

W badaniu zapytano także o jakość warunków do nauki. Co drugi francuski uczeń uważa, iż w jego klasie zbyt często panuje hałas, co czwartemu zaś przeszkadza on w nauce. Co trzeci uczeń z krajów OECD odpowiedział pozytywnie na pytanie o hałas w klasie, ale już tylko co dziesiątemu utrudnia on naukę.
Najpopularniejsze

Zobacz także