X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Automatyczne nakładanie kar na kierowców za wjazd do strefy niskoemisyjnej w 2024 r.

Artykuł wprowadzono: 25 października 2022

Pojazdy najbardziej zanieczyszczające powietrze, czyli te z winietami Crit’Air 5 czy 4, są stopniowo wykluczane z ruchu w strefach niskoemisyjnych (ZFE). Do drugiej połowy 2024 roku wprowadzony zostanie także system automatycznych kar dla kierowców za wjazd do ZFE mimo zakazu.

Pierwsza ministerialna komisja ds. monitoringu stref niskoemisyjnych ogłosiła we wtorek, 25 października wprowadzenie do drugiej połowy 2024 roku, systemu pozwalającego na automatyczne wystawianie mandatów pojazdom wykluczonym z tych stref z powodu emitowania nadmiernej ilości spalin.

Strefy niskoemisyjne (ZFE) wyznaczono już w 11 francuskich aglomeracjach. Do 2025 roku dołączą do nich kolejne 43 liczące co najmniej 150 000 mieszkańców, aby stopniowo wykluczać z ruchu najbardziej zanieczyszczające atmosferę pojazdy. Dotychczas jednak nie wprowadzono żadnych kar za złamanie zakazu wjazdu dla objętych nim pojazdów.  

To samorządy lokalne określają granice ZFE i ewentualne odstępstwa od zakazu wjazdu, ale muszą przestrzegać harmonogramu stopniowego wykluczania z ruchu danej kategorii pojazdów, w przypadku przekroczenia standardów jakości powietrza ustalonych na poziomie europejskim.

Począwszy od stycznia 2023 roku zakazem poruszania się w strefach niskoemisyjnych, objęte będą pojazdy z winietą Crit’Air 5 (tj. pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 2001 r.). Rok później, 1 stycznia 2024 r. przyjdzie kolej na winiety Crit’Air 4 (diesle sprzed 2006 r.), a 1 stycznia 2025 r. na pojazdy z winietą Crit’Air 3 (diesle sprzed 2011 r. i benzynowe sprzed 2006 r.).

Nie wiadomo na razie, jak przeprowadzana będzie zautomatyzowana kontrola, czy ustawione zostaną specjalne bramki, czy samochody sprawdzane będą przez kamery monitoringu. Minister ds. przemian ekologicznych Christophe Béchu zapewnił, że ​​„charakterystyka techniczna wybranych projektów zostanie przedstawiona, gdy będą one znane”.

Kierowcy, którzy złamią zakaz poruszania się po strefach niskoemisyjnych podlegać będą karze trzeciej klasy, czyli 68 euro (aktualizacja).
Najpopularniejsze

Zobacz także