X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Auto-Entrepreneur – Nowe pułapy od 01/01/2018 – Konsekwencje związane z przekroczeniem tych pułapów

Auto-Entrepreneur – Nowe pułapy od 01/01/2018 – Konsekwencje związane z przekroczeniem tych pułapów

Artykuł wprowadzono: 19 października 2018

Od 1 stycznia 2018 r. prawodawca francuski podwoił pułapy obrotów dla przedsiębiorców indywidualnych – Auto-Entrepreneur.

Od tego momentu zmieniły się również podstawy prawne dotyczące: systemu socjalnego, podatku dochodowego i nowego obowiązku nałożonego na Auto-Entrepreneur, a dotyczącego opodatkowania dochodów podatkiem TVA.

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące tych obowiązków, które zmieniają się wraz ze wzrostem przychodów realizowanych przez Auto-Entrepreneur.

Nowe pułapy VAT dla przedsiębiorców indywidualnych – Auto-Entrepreneur

Przed 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek nie podlegali podatkowi VAT i nie byli zobowiązani do wystawiania faktur swoim klientom ani do składania do urzędów skarbowych deklaracji VAT.

Od momentu wprowadzenia nowej reformy, tj. od 1 stycznia 2018 roku, zwolnienie od podatku VAT uzależnione jest od wysokości obrotów zrealizowanych przez przedsiębiorcę w danym roku.

W chwili obecnej, aby wiedzieć, czy można skorzystać ze zwolnienia dotyczącego pobierania od klientów podatku VAT i składania deklaracji VAT, Auto-Entrepreneur jest zobowiązany znać i respektować cztery, poniżej przedstawione progi, które go obowiązują od 01/01/2018.

Wysokość sprzedaży i obowiązek składania deklaracji VAT – Sytuacje, w których może znaleźć się „Auto-Entrepreneur”

Pierwsza sytuacja

Roczny obrót Auto-Entrepreneur nie przekracza progu zwolnienia z obowiązku składania deklaracji VAT (33.200 € rzemieślnicy, usługodawcy przemysłowi oraz niekomercyjni, 82,800 euro usługodawców prowadzących działalność handlową)

 • Auto-Entrepreneur nie pobiera podatku VAT i nie ma obowiązku składania deklaracji VAT.

Druga sytuacja

Wysokość rocznego obrotu Auto-Entrepreneur znajduje się pomiędzy progiem zwolnienia z podatku VAT a okresem tolerancji VAT (okresem przejściowy) (od 33.200 do 35.200 € usługodawcy przemysłowi oraz niekomercyjni, od 82.800 do 91.000 € dla usługodawców prowadzących działalność handlową):

 • pierwszy rok, Auto-Entrepreneur nie pobiera podatku VAT i nie ma obowiązku składania deklaracji VAT.

Wszystko będzie zależeć od przychodów zrealizowanych przez Auto-Entrepreneur w następnym roku:

 • Jeżeli przychód jest mniejszy od progu zwolnienia od podatku VAT, Auto-Entrepreneur może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 • Jeśli przychody Auto-Entrepreneur znajdują się pomiędzy progiem zwolnienia z podatku VAT a okresem tolerancji VAT (okresem przejściowy) (od 33.200 do 35.200 € usługodawcy przemysłowi oraz niekomercyjni od 82.800 do 91.000 € dla usługodawców prowadzących działalność handlową), „Auto-Entrepreneur”:
 • Nie możne już korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i
 • Jest zobowiązany do naliczania podatku VAT swoim klientom od dnia 1 stycznia następnego roku
 • Jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych i płacenia VAT do urzędu skarbowego.

Trzecia sytuacja

Roczny obrót Auto-Entrepreneur przekracza zwiększony próg (lub próg tolerancji) VAT (35.200 € dla usługodawców przemysłowych oraz niekomercyjnych, 91.000 euro dla usługodawców prowadzących działalność handlową), „Auto-Entrepreneur”:

 • Nie możne już korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i
 • Jest zobowiązany do naliczania podatku VAT swoim klientom od pierwszego dnia 1 miesiąca, w którym został przekroczony ten próg,
 • Jest zobowiązany do odzyskania faktur wystawionych od początku miesiąca i wysyłanie faktur korygujących wszystkim swoim klientom.

Czwarta sytuacja

Roczny obrót Auto-Entrepreneur przekracza roczne progi obrotów (70.000 € dla usługodawców przemysłowych oraz niekomercyjnych, 170.000 euro dla usługodawców prowadzących działalność handlową) „Auto-Entrepreneur”:

 • Nie można już korzystać ze zwolnienia z podatku VAT
 • Zobowiązany jest do składania deklaracji VAT począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym ten próg został przekroczony.

Przekroczenie pułapu VAT od roku utworzenia firmy

Należy również pamiętać, że próg obrotu jest wyliczany proporcjonalnie do okresu istnienia firm (pro rata temporis), począwszy od daty jej założenia.

Jeżeli działalność została założona 1 lipca, to pułap danego roku, równy będzie ½ pułapu rocznego, ponieważ działalność prowadzona była tylko przez połowę roku.

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Jeśli próg proporcjonalny zostanie przekroczony w pierwszym roku,

 • Auto-Entrepreneur będzie zobowiązany wystawiać faktury VAT począwszy od 1 stycznia następnego roku.

Jeśli w pierwszym roku zostanie przekroczony zwiększony próg (lub próg tolerancji) VAT (33 200 € lub 82 800 €),

 • Auto-Entrepreneur będzie zobowiązany wystawiać faktury VAT począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym próg ten został przekroczony.

Przygotowała Maria SKARZYNSKA
Expert-Comptable – Commissaire aux comptes
Tel. +33 616 51 75 48
Najpopularniejsze

Zobacz także