X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Auto-entrepreneur i skladka CFE – Cotisation Foncière des Entreprises

Artykuł wprowadzono: 7 grudnia 2015

Od kiedy auto-entrepreneur (przedsiębiorca-samozatrudniony) zobowiązany jest do płacenia CFE?Od momentu wystąpienia obowiązku podatkowego ustalonego dla roku 2015 nowo zadeklarowani przedsiębiorcy (auto-entrepreneurs) i mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia CFE – Cotisation Foncière des Entreprises (składki od nieruchomości od przedsiębiorstw – osób prawnych) na takich samych warunkach, jak każde inne przedsiębiorstwa.

Składka CFE nie jest należna za rok rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia składki CFE dopiero od roku następującego po roku, w którym po raz pierwszy zrealizował jakiekolwiek obroty lub przychody.

Czynnikiem, który wpływa na powstanie obowiązku płacenia składek na CFE nie jest rejestracja przedsiębiorcy (zadeklarowanie rozpoczęcia prowadzenia działalności), lecz osiągnięcie przez firmę jakichkolwiek obrotów lub przychodów.

Na przykład, auto-entrepreneur (przedsiębiorca), który zadeklarował swoją działalność w 2015 roku i po raz pierwszy zrealizował obroty lub przychody w 2015 roku jest zwolniony z CFE w roku 2015.

Natomiast już w roku 2016, będzie miał obowiązek zapłacenia składki CFE.
Niemniej, jeżeli mikro-przedsiębiorstwo, które zostało rejestrowane w 2014 roku, i nie dokonywało sprzedaży lub nie zrealizowało żadnych przychodów, ani w 2014, ani w 2015 roku, nie podlega obowiązkowi CFE.

Jednakże, jeśli w ciągu 2 lat (24 miesięcy kalendarzowych lub osiem kolejnych kwartałów kalendarzowych), przedsiębiorstwo nie zrealizowało żadnych przychodów (lub dochodów), travailleur indépendant (osoba będąca pracownikiem samo-zatrudnionym) traci możliwość skorzystania z tego zwolnienia.

Aby skorzystać ze zwolnienia w pierwszym roku prowadzenia działalności, przedsiębiorca powinien, jak  każde nowe przedsiębiorstwo, sporządzić najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym rozpoczęta została działalności, wstępną deklarację rozpoczęcia działalności na formularzu – 1447-C-SD.

Formularz

Déclaration initiale pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) – Wstępna deklaracja dla firm (CFE) i opodatkowanie ryczałtowe od spółek działających w sieci (IFER)

Cerfa nr 14187 * 06

Inny numer: 1447-C-SD

Przygotowała Maria SKARZYNSKA

Expert Comptable – Commissaire aux comptes

na podstawie informacje pochodzących z – /Informacja 18 listopada 2015 – Dyrekcja Informacji Prawno-Administracyjnych (Premiera), Ministerstwo Finansów/


Najpopularniejsze

Zobacz także