X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Apteki mogą realizować przeterminowane recepty, aby nie zakłócać leczenia

Apteki mogą realizować przeterminowane recepty, aby nie zakłócać leczenia

Artykuł wprowadzono: 23 marca 2020

Osoby przewlekle chore, które przyjmują leki w sposób ciągły mogą zrealizować receptę, nawet po jej terminie. 

Ministerstwo Zdrowia wydało dekret upoważniający farmaceutów do wydawania leków, mimo braku odnowionej recepty.Aby podczas obowiązującej teraz kwarantanny osoby przewlekle chore nie musiały wychodzić do lekarza po odnowienie recepty, rząd wydał dekret upoważniający farmaceutów do wydawania im wystarczającej ilości leku, aby zapewnić ciągłość leczenia do 31 maja.

Pacjenci będą musieli jedynie okazać przeterminowaną receptę. Wyjątek stanowią leki objęte przepisami dotyczącymi produktów psychoaktywnych.
Ponadto o wydaniu leku farmaceuta będzie musiał poinformować lekarza, który przepisał daną terapię.
Leki wydane na receptę po terminie jej ważności będą objęte taką samą refundacją jak dotychczas. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie ciągłości terapii osób przewlekle chorych. 
Najpopularniejsze

Zobacz także