X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Akwizycja przez telefon wkrótce na nowych zasadach

Akwizycja przez telefon wkrótce na nowych zasadach

Artykuł wprowadzono: 14 marca 2022

Z dniem 1 kwietnia, wejdą w życie zmiany dotyczące akwizycji przez telefon, mające na celu ochronę konsumenta przed niechcianymi telefonami. Nowe zasady dotyczyć będą na razie sektora ubezpieczeń. Rząd zamierza jeszcze w tym roku uregulować w ten sam sposób inne sektory. 

W ramach ochrony konsumenta przed nadużyciami, akwizytorzy ubezpieczeniowi, którzy pozyskują klienta, nawiązując z nim kontakt przez telefon, będą musieli dostosować się do nowych wymogów.
Począwszy od 1 kwietnia 2022 roku, akwizytorzy na początku rozmowy będą musieli poprosić o wyraźną zgodę na nią potencjalnego klienta i zakończyć ją, jeśli rozmówca wyrazi sprzeciw. Ponadto akwizytor nie będzie mógł ponownie dzwonić do tej osoby.

Do obowiązków dzwoniącego należeć będzie także sprawdzenie, czy potencjalny klient nie jest już objęty identyczną z przedmiotem akwizycji umową z inną firmą i czy będzie ona mogła zostać rozwiązana przed zawarciem nowej.

Co ważne, ustne wyrażenie zgody nie wystarczy już do zawarcia umowy. Na umowie wymagany będzie podpis własnoręczny lub elektroniczny. Akwizytor towarzystwa ubezpieczeniowego będzie musiał przesłać wszystkie dokumenty związane z umową przed jej zawarciem i sprawdzić, czy dotarły one do adresata. 

Przed zawarciem umowy wymagane będzie zachowanie minimalnego okresu 24 godzin – okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu odpowiednich dokumentów przez przyszłego klienta – aby mógł on zapoznać się z wszystkimi jej warunkami. 

To nie wszystkie obowiązki, których akwizytorzy telefoniczni będą musieli dopełnić. Mianowicie, w celu zapobiegania i karania nadużyć, rozmowy przeprowadzane z potencjalnym klientem będą musiały być nagrywane przez firmę ubezpieczeniową. W przypadku rozmowy, która doprowadziła do zawarcia umowy, nagranie będzie przechowywane przez okres dwóch lat.
Najpopularniejsze

Zobacz także