X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Akcja wparcia dla Polonii na Białorusi w związku z aresztowaniem Andżeliki Borys

Artykuł wprowadzono: 29 marca 2021

W ostatnich dniach władze Białorusi nasiliły represje wobec przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, której działacze są jawnie szykanowani. Aresztowano Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Zatrzymano między innymi dyrektor Polskiej Szkoły Harcerskiej w Brześciu.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zainicjowało kampanię wsparcia dla Polonii na Białorusi. Komunikaty Ministerstwa są także powielane w mediach społecznościowych przez Ambasadę RP w Paryżu.

Polonia na całym świecie okazuje gesty wsparcia dla represjonowanych osób i informuje o trudnej sytuacji, w której znaleźli się działacze polonijni na Białorusi.

We Francji, w akcję wsparcia włączyła się między innymi Szkoła Polska im. A. Mickiewicza w Paryżu, która w opublikowanym komunikacie solidaryzuje się z Andżeliką Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi. (https://paryz.orpeg.pl/2021/03/24/solidarni-z-andzelika-borys/)

Według oficjalnego białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 000 mieszkańców kraju to osoby narodowości polskiej. Nieoficjalne statystyki podają, że w granicach państwa Białoruś może mieszkać od 300 tysięcy do 1 100 tysięcy Polaków.

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 23 czerwca 1992 r., który wprost powołuje się na przepisy prawa międzynarodowego, zapewnia mniejszościom po obu stronach granicy między innymi prawo do swobodnego posługiwania się swoim językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznym oraz prawo do tworzenia i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, czy religijnym. Jego pełnego przestrzegania domaga się Polonia na Białorusi jak i władze RP.

Organizacje polonijne, a także osoby prywatne, które chcą się włączyć w kampanię wsparcia, zachęcamy do informowania portalu o swoich przedsięwzięciach.
Najpopularniejsze

Zobacz także