X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

Aby zakwestionować mandat za nieopłacenie postoju, nie trzeba będzie uprzednio go zapłacić

Aby zakwestionować mandat za nieopłacenie postoju, nie trzeba będzie uprzednio go zapłacić

Artykuł wprowadzono: 9 września 2020

Francuska Rada Konstytucyjna uznała dziś, że rozporządzenie dotyczące możliwości kwestionowania mandatu za nieopłacenie postoju dopiero po jego uiszczeniu jest sprzeczne z Konstytucją.

Dotychczas, aby móc starać się o uchylenie mandatu za parkowanie wcześniej należało go zapłacić. Wymóg ten był regularnie kwestionowany od dnia wejścia w życie reformy dotyczącej opłaty za postój w styczniu 2018 roku.
Rada Konstytucyjna podjęła dziś decyzję, zgodnie z którą płacenie mandatu z góry, przed staraniem się o jego uchylenie nie będzie już obowiązkowe.
Zdaniem członków Rady jest to niezgodne z Konstytucją. -„Ustawodawca nie przewidział gwarancji mogących zapewnić, że wymóg uprzedniej zapłaty nie narusza w sposób istotny prawa do skutecznego środka prawnego”. Tym samym wymóg ten jest sprzeczny z Konstytucją.
To stwierdzenie niekonstytucyjności ma zastosowanie do wszystkich spraw, które na ten dzień nie zostały jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte” – sprecyzowała Rada.

Francuski Rzecznik Praw Obywatelskich Jacques Toubon w styczniu tego roku zalecał zniesienie obowiązku płacenia mandatu z góry. Zwracał on uwagę na „trudności z nałożeniem takiej opłaty w pewnych szczególnych sytuacjach” jak w przypadku kradzieży samochodu czy tablic rejestracyjnych. Jego zdaniem staranie się o uchylenie takiego mandatu jest „drogą krzyżową”.
Deputowany LREM z Indre-et-Loire Daniel Labaronne proponował nawet zniesienie obowiązku uiszczania mandatu za parkowanie przed jego zakwestionowaniem dla osób, którym skradziono samochód lub przywłaszczono tablice rejestracyjne oraz dla niepełnosprawnych czy też w przypadku błędu urzędnika przy rejestrowaniu samochodu.

Rada Konstytucyjna dodała, iż nie ma powodu, aby opóźniać wejście w życie orzeczenia o niekonstytucyjności wymogu zapłacenia mandatu przed złożeniem wniosku o jego uchylenie. Dlatego zaczyna on obowiązywać od zaraz. 
Najpopularniejsze

Zobacz także