X

Wyszukiwarka portalu iFrancja

50 euro dla dzieci na uprawianie sportu w klubach sportowych

50 euro dla dzieci na uprawianie sportu w klubach sportowych

Artykuł wprowadzono: 20 maja 2021

Pass Sport o wartości 50 euro ma pomóc dzieciom w uprawianiu sportu, częściowo finansując im koszt zapisu do klubu sportowego. Jego celem jest także powstrzymanie odpływu członków z tych klubów.

Emmanuel Macron ogłosił wczoraj wprowadzenie pomocy finansowej dla dzieci chcących uprawiać sport, a dla których przeszkodę stanowi koszt zapisu do klubu sportowego.

Pass Sport to pomoc finansowa w wysokości 50 euro przeznaczona dla osób w wieku od 6 do 18 lat. Ma ona pomóc w sfinansowaniu kosztu zapisu do klubu sportowego, począwszy od nowego roku szkolnego.
Pomoc skierowana jest do dzieci z rodzin kwalifikujących się do pobierania zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (ARS) oraz wszystkich nieletnich otrzymujących zasiłek wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych (AEEH). Według rządu pomoc będzie mogła trafić do 5,4 mln beneficjentów.

Pomoc przyznawana będzie automatycznie. Jej beneficjenci w drugiej połowie sierpnia otrzymają pismo informujące ich o przyznaniu kwoty 50 euro. Dokument ten trzeba będzie okazać przy zapisie w danej placówce sportowej, aby suma ta została potrącona z wystawionej im faktury.

Pass Sport ma również na celu powstrzymanie odpływu członków z klubów sportowych, którzy nie odnawiają abonamentu po upływie roku. Ministerstwo Sportu szacuje ich liczbę za okres 2020-2021 r. na 30 procent. Powodem spadku jest sytuacja sanitarna wywołana epidemią COVID-19, jak również trudności ekonomiczne wielu rodzin.

Kwota 50 euro może być kumulowana z innymi środkami przyznawanymi przez Kasę Świadczeń Rodzinnych (CAF), czy też przez społeczności lokalne na wspieranie osób chcących zapisać się klubu sportowego. Pass Sport będzie dostępny również w 2022 roku.
Najpopularniejsze

Zobacz także


Wydarzenia

Ogłoszenia