Zerwanie okresu próbnego a kontynuowanie zasiłku dla bezrobotnych