Zasiłek dla bezrobotnych a przebywanie poza terytorium Francji