Zagubienie dowodu rejestracyjnego nabytego pojazdu