"Chiottissime" - pod taka nazwa, do 20-tego pazdziernika, odbywa sie wystawa zdjec swiatowych ... toalet .
Bd de la Bastille,
Métro Bastille,
sorties Jardins de l'Arsenal au Opéra,