Często zdarza się, że osoby poszkodowane , które były pieszymi lub rowerzystami i które brały udział w wypadku doznając obrażeń cielesnych, nie występują o odszkodowanie gdyż uważają, że wypadek był z ich winy. Trzeba wiedzieć o tym, że ustawa z lipca 1985r., szczególnie chroni pieszych, do których zaliczani są również rowerzyści oraz kierowcy, jeśli znajdują się poza pojazdem. Automatycznie mają oni prawo do odszkodowania. Ubezpieczyciel osoby , która spowodowała wypadek, może się uwolnić od odpowiedzialności tylko wtedy, jeśli wykaże, że wypadek nastąpił z powodu rażącej winy pieszego co w praktyce jest bardzo trudne do udowodnienia (np. Pieszy, który wbiegnie pod samochód i ulegnie wypadkowi ma prawo do odszkodowania). Aby osoba pokrzywdzona (pasażerowie samochodu, który uległ wypadkowi są również traktowani jako piesi w rozumieniu ustawy z lipca 1985r.) otrzymała odszkodowanie, nie trzeba nawet czekać na wynik postępowania karnego. Wystarczy odpowiednie zaświadczenie z policji lub z prokuratury, że taki wypadek miał miejsce i dana osoba została w nim poszkodowana. W praktyce oznacza to, że w niezwykle szybkim czasie po wypadku można wystąpić o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczała pojazd, który spowodował wypadek. W pierwszym okresie, takie powództwo ogranicza się głównie do zasądzenia zaliczki oraz do wyznaczenia eksperta.