W lipcu 2014 roku zostala uchwalona ustawa, ktora zwieksza ochrone pracownika - iBlogi - Polski Portal we Francji