Wypadek w pracy - problem z Ubezpieczeniem chorobowym.brak możliwości dalszego leczenia- pomocy