Wypadek w czasie pracy i trwaly uszczerbek zdrowia