Uzyskanie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego z Urzędów

Stanu Cywilnego
Za pośrednictwem konsulatu można wydobyć z polski odpisy aktów urodzenia,
małżeństwa i zgonu. Można wydobywać akty swoje, jak również akty dotyczące
najbliższej rodziny. W celu wydobycia aktu stanu cywilnego należy wypełnić odpowiedni formularz oraz okazać ważny dokument tożsamości wraz z kopią. Opłata konsularna za wydobycie dokumentu wynosi 30 €; czas oczekiwania około
miesiąca.
Istnieją trzy formy odpisów aktów:
◊ odpis skrócony w języku polskim,
◊ odpis zupełny w języku polskim,
◊ odpis wielojęzyczny, który jest odpisem skróconym. Wielojęzyczne odpisy mogą
być przydatne w urzędach francuskich, ponieważ nie trzeba ich tłumaczyć.
Uzyskanie z polskiego sądu zaświadczenia o niekaralności
Za pośrednictwem konsulatu można wydobyć z polskiego sądu zaświadczenie o niekaralności, które zostanie od razu przetłumaczone na język francuski.
W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz okazać ważny dokument
tożsamości wraz z kopią. Opłata konsularna za wydobycie zaświadczenia o niekaralności wraz z tłumaczeniem wynosi 72 €; czas oczekiwania około miesiąca.

U W A G A !
Na stronach internetowych konsulatu oprócz informacji można znaleźć także formularze niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w ParyŹródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji-wersja-2.jpg