Alfred de Vigny [1797 - 1863], to francuski pisarz i poeta, czołowy przedstawiciel francuskiego romantyzmu, członek Akademii Francuskiej.
Z jego rozlicznych sentencji, zwłaszcza zawartych w wydanym po śmierci "Dzienniku poety" ["Journal d'un poete"], rekomenduję dwie:


1. Prawdziwym Bogiem, silnym Bogiem, jest Bóg idei.
2. Do ludzi którzy rządzą, nie należy żywić ani miłości, ani nienawiści. Należy obdarzać ich uczuciami takimi, jakimi darzy się woźnicę: powozi dobrze, czy źle - nic więcej. Naród zatrzymuje ich lub oddala, zależnie od oceny ich przygotowania.


Zwłaszcza ostatnie powiedzenie, będące w istocie pochwałą pragmatyzmu w zachowaniach wyborczych obywateli, winno być moim zdaniem mottem kampanii wyborczych wszystkich szczebli, pod każdą szerokością geograficzną.