Co robić w sytuacji utraty dokumentów za granicą, na przykład dowodu osobistego?


Utratę – kradzież lub zagubienie dokumentów – za granicą należy zgłosić na posterunku policji. Policja powinna wystawić zaświadczenie z informacjami o tym,
jakie dokumenty i przedmioty zostały zgubione lub skradzione. Jeżeli utracony
został dowód osobisty, należy jak najszybciej osobiście poinformować o tym najbliższy konsulat. Konsul niezwłocznie przekazuje informację o utracie dowodu do
urzędu w Polsce, który wydał ten dokument. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego zapobiega przykrym konsekwencjom w przypadku posługiwania się nim przez
osoby niepowołane. Ponadto konsulat wydaje zaświadczenie o utracie dowodu
osobistego ważne 3 miesiące i pozwalające na powrót do Polski drogą lądową.

PRZYKŁAD
Jerzy przyleciał do Paryża na 5-dniową wycieczkę. Przedostatniego dnia pobytu,
po wyjściu z metra zorientował się, że nie ma portfela, w którym były pieniądze,
karty płatnicze, dowód osobisty i prawo jazdy. Karty płatnicze Jerzy zablokował
kontaktując się bezpośrednio ze swoim bankiem. Z pilotem wycieczki poszedł na
policję, aby zgłosić kradzież. Policja wystawiła zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży w języku francuskim, z którym Jerzy udał się do konsulatu po nowy dokument tożsamości. Żeby wrócić do Polski samolotem, trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Za granicą można otrzymać
tylko paszport. W sytuacji kradzieży dokumentów paszport na powrót do kraju
wydaje konsul. Gdyby Jerzy wracał do Polski drogą lądową wystarczyłoby mu tylko zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, wystawiane w konsulacie na podstawie zaświadczenia z policji.
Co zrobić, gdy paszport zostanie zgubiony lub ukradziony we Francji?
Należy zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji. Z zaświadczeniem
z policji, a także z dokumentem ze zdjęciem, które może potwierdzić naszą toż-
samość (na przykład prawo jazdy) lub aktem urodzenia należy przyjść do konsulatu i złożyć komplet dokumentów koniecznych do wydania paszportu.


U W A G A !
W konsulacie można wyrobić jedynie polski paszport. Polskie dowody osobiste oraz prawa jazdy są wydawane jedynie w Polsce.Źródło Niezbędnik Polaka we Francji, opracowanego i wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej w Trwałej Integracji - „Parabole" oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji.
Niezbędnik Polaka we Francji opisuje w sposób przy*stępny zagadnienia dotyczące spraw życia codziennego, rodzinnego i zawodowego we Francji, ilustrując je przykładami.Informacje zawarte w Niezbędniku Polaka we Francji odpowiadają stanowi prawnemu na 1 kwiet*nia 2012 roku.

niezbednik-polaka-we-francji.jpg